Изпрати песен

Imagine DragonsBeliever

Imagine Dragons - Believer Текст


First thing first
I'ma say all the words inside my head
I'm fired up and tired of the way
that things have been, oh-ooh
The way that things have been, oh-ooh


Second thing second
Don't you tell me what you think that i can be
I'm the one at the sail,
I'm the master of my sea, oh-ooh
The master of my sea, oh-ooh


I was broken from a young age
Taking my soul into the masses
Write down my poems for the few
That looked at me, took to me,
shook to me, feeling me
Singing from heart ache from the pain
Take my message from from the veins
Speaking my lesson from the brain
Seeing the beauty through the ...


Pain!
You made a, you made me a
believer, believer
Pain!
You break me down, you build me up,
believer, believer
Pain!
I let the bullets fly, oh let them rain
My luck, my love, my God
they came from ... Pain!
You made am you made me a,
believer, believer


Third things third
Send a prayer to the ones up above
All the hate that you've heard
has turned your spirit to a dove, oh-ooh
Your spirit up above, oh-ooh


I was choking in the crowd
Living my brain up in the cloud
Falling like ashes to the ground
Hoping my feelings, they would drown
But they never did, ever lived,
ebbing and flowing, Inhibited, limited
Till it broke up and it rained down
It rained down, like ...


Pain!
You made a, you made me a
believer, believer
Pain!
You break me down, you build me up,
believer, believer
Pain!
I let the bullets fly, oh let them rain
My luck, my love, my God
they came from ... Pain!
You made am you made me a,
believer, believer


Last things last
By the grace of the fire and the flames
You're the face of the future,
the blood in my veins, oh-ooh
The blood in my veins, oh-ooh


But they never did, ever lived
ebbing and flowing, Inhibited, limited
Till it broke up and it rained down
It rained down, like ...


Pain!
You made a, you made me a
believer, believer
Pain!
You break me down, you build me up,
believer, believer
Pain!
I let the bullets fly, oh let them rain
My luck, my love, my God
they came from ... Pain!
You made am you made me a,
believer, believer

Докладвай текста

Imagine Dragons - Вярващ Превод

Български
Български

Първо нещо първо
Казвам всички думи в главата ми
Аз съм уволнен и уморен от пътя
Че нещата са били, о-оо
Начинът, по който нещата са били, о-оо


Второто нещо е второ
Не ми казвай какво мислиш, че мога да бъда
Аз съм този, който плава,
Аз съм господар на моето море, о-оо
Господарят на моето море, о-оо


Бях счупен от млада възраст
Взима душата ми в масите
Напишете стиховете ми за малцина
Това ме погледна, взе ми,
Се разтрепери, почувства ме
Пеейки от болки в сърцето
Вземи моето послание от вените
Говорейки за урока от мозъка
Първо нещо първо
Казвам всички думи в главата ми
Аз съм уволнен и уморен от пътя
Че нещата са били, о-оо
Начинът, по който нещата са били, о-оо


Второто нещо е второ
Не ми казвай какво мислиш, че мога да бъда
Аз съм този, който плава,
Аз съм господар на моето море, о-оо
Господарят на моето море, о-оо


Бях счупен от млада възраст
Взима душата ми в масите
Напишете стиховете ми за малцина
Това ме погледна, взе ми,
Се разтрепери, почувства ме
Пеейки от болки в сърцето
Вземи моето послание от вените
Говорейки за урока от мозъка
Виждайки красотата през ...


Болка!
Направи си, направи си ме
Вярващ, вярващ
Болка!
Ти ме скъсаш, ме градиш,
Вярващ, вярващ
Болка!
Оставям куршумите да летят, о, нека дъждът
Моят късмет, любов моя, Боже мой
Те идват от ... Болка!
Ти направи, че си ме направил,
Вярващ, вярващ


Трети неща трети
Изпратете молитва до горепосочените
Цялата омраза, която сте чували
Превърна духа ти в гълъб, о-оо
Духът ти е горе, о-оо


Задушавах се в тълпата
Да живея мозъка си в облака
Падна като пепел на земята
Надявайки се на чувствата ми, те щяха да се удавят
Но те никога не са живели,
Изчерпване и течаща, инхибирано, ограничено
Докато се счупи и валеше надолу
Той валеше надолу, като ...


Болка!
Направи си, направи си ме
Вярващ, вярващ
Болка!
Ти ме скъсаш, ме градиш,
Вярващ, вярващ
Болка!
Оставям куршумите да летят, о, нека дъждът
Моят късмет, любов моя, Боже мой
Те идват от ... Болка!
Ти направи, че си ме направил,
Вярващ, вярващ


Последните неща са последни
С благодатта на огъня и пламъците
Ти си лицето на бъдещето,
Кръвта в моите вени, о-оо
Кръвта във вените ми, о-оо


Но те никога не са живели
Изчерпване и течаща, инхибирано, ограничено
Докато се счупи и валеше надолу
Той валеше надолу, като ...


Болка!
Направи си, направи си ме
Вярващ, вярващ
Болка!
Ти ме скъсаш, ме градиш,
Вярващ, вярващ
Болка!
Оставям куршумите да летят, о, нека дъждът
Моят късмет, любов мо
я, Боже мой
Те идват от ... Болка!
Ти направи, че си ме направил,
Вярващ, вярващ
Виждайки красотата през ...


Болка!
Направи си, направи си ме
Вярващ, вярващ
Болка!
Ти ме скъсаш, ме градиш,
Вярващ, вярващ
Болка!
Оставям куршумите да летят, о, нека дъждът
Моят късмет, любов моя, Боже мой
Те идват от ... Болка!
Ти направи, че си ме направил,
Вярващ, вярващ


Трети неща трети
Изпратете молитва до горепосочените
Цялата омраза, която сте чували
Превърна духа ти в гълъб, о-оо
Духът ти е горе, о-оо


Задушавах се в тълпата
Да живея мозъка си в облака
Падна като пепел на земята
Надявайки се на чувствата ми, те щяха да се удавят
Но те никога не са живели,
Изчерпване и течаща, инхибирано, ограничено
Докато се счупи и валеше надолу
Той валеше надолу, като ...


Болка!
Направи си, направи си ме
Вярващ, вярващ
Болка!
Ти ме скъсаш, ме градиш,
Вярващ, вярващ
Болка!
Оставям куршумите да летят, о, нека дъждът
Моят късмет, любов моя, Боже мой
Те идват от ... Болка!
Ти направи, че си ме направил,
Вярващ, вярващ


Последните неща са последни
С благодатта на огъня и пламъците
Ти си лицето на бъдещето,
Кръвта в моите вени, о-оо
Кръвта във вените ми, о-оо


Но те никога не са живели
Изчерпване и течаща, инхибирано, ограничено
Докато се счупи и валеше надолу
Той валеше надолу, като ...


Болка!
Направи си, направи си ме
Вярващ, вярващ
Болка!
Ти ме скъсаш, ме градиш,
Вярващ, вярващ
Болка!
Оставям куршумите да летят, о, нека дъждът
Моят късмет, любов моя, Боже мой
Те идват от ... Болка!
Ти направи, че си ме направил,
Вярващ, вярващ1

Добавен от Радослава Тинкова  на 13 August, 2017, 19:14

Докладвай превода
1 човек иска превод
Искам превод Добави превод
imagine dragons believer prevod
believer imagine dragons текст и превод
imagine dragons - believer бг превод
believer текст

believer превод бг

fuck all y'all преводandrea universal love преводнаско терзиевpantera i'm broken prevodналей кръчмарю най тежкото виноafire love преводнямам приятелиchris de burgh transmission endsfeel me превод selena gomezkristali na miami tekst