Изпрати песен

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Textovenapesni.com взема необходими технически и организационни мерки за да гарантира защитата и сигурността на Личните данни, които събира и обработва, за да отговори на изискванията на новите европейски правила за защита на личните данни. Мерките са съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряващи ниво на защита, съответстващо на рисковете и естеството на данните, които трябва да бъдат защитени.

ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

 Информацията, която се предоставя при попълване на регистрацията е само и единствено с цел достъпност до профила ви във сайта. Потребителските профили се създават с цел публикуване на съдържание в публичната част на уеб сайта след преглеждане от администратор. В случаите на регистрация или вход в профила чрез Facebook профил и/или друга социална мрежа, се взема информация достъпна и разрешена в и от съответната социална мрежа.

Textovenapesni.com изисква верифициране на регистрирания профил чрез емейл адрес спазвайки законовите задължения.  Въведената информация в уеб сайта е само и единствено с цел регистрация и вход на потребител в уеб сайта. Textovenapesni.com обработва личната информация, но без право да я разпространява, разгласява, предоставя или преотстъпва на трети лица по никакъв повод, освен в случаите, когато се изисква от оправомощените органи и в съответствие с българското законодателство.