Изпрати песен

КрискоIdeal petroff na Bulgarski,English i Ruski

Категории: рап , хип-хоп

Криско - Ideal petroff na Bulgarski,English i Ruski Текст


2014, бейби
Dexter is on the beat
Идеал Петрович, Криско бейби
Директно от там, където...
Секс бурен, стрес нулев
Бийта шумен, държи ме буден
Как се чувствам - Ideal Petroff
Кой? Ideal Petroff х3 /х2
Кучето ме хапе, пода ми се мърда
Тавана ще пропадне, гаджето превърта
Зимата по шопски, лятото сме морски
В топа на купона, шампиона на народа, бейби
Гаджето ми барби, чади като Марли
Само искам парти after и по два дни
Всичко да похарчим, до последно танци
Свалки с непознати, дай ги, дай ги
И стимуланти носи тя по чанти
Вика дай бутилка, имаме ли билка
Тази ще ме побърка, виж я мале, мале
Само да ми падне, секс докато припадне
Секс бурен, стрес нулев
Бийта шумен, държи ме буден
Как се чувствам - Ideal Petroff
Кой? Ideal Petroff х3 /х2
С мене хаймани - подозрителни
Само наши, крайно нагли
Чук тараши, слага в чаши
Прави, прави само каши лъже, маже
Боже пази от мене тази
Дами да ми канят
Дами да ми палят
Дами да ми посягат
Дами да ми лягат
Искам ги на купчина
Mного превъзбудени
Тока ни, пука ни
Mного, много счупени
Как да гепи лева, мами има схема
С мене идва авера, в хартия на афера
Дупето пантера, джамове карера
Не, не, не мога да се събера
Да се намеря в панамера
Идва да ме цунка много секси шунка
Краче под маса пуска, виж я мале, мале
Само да ми падне, секс докато си тръгне
Секс бурен, стрес нулев
Бийта шумен, държи ме буден
Как се чувствам - Ideal Petroff
Кой? Ideal Petroff х3 /х2
Ideal Petroff х12
Секс бурен, стрес нулев
Бийта шумен, държи ме буден
Как се чувствам - Ideal Petroff
Кой? Ideal Petroff х3 /х2
ENGLISH:
2014 , baby
Dexter is on the beat
Ideal Petrovic, Crisco baby
Direct from where ...
Sex turbulent stress zero
Beats loud , keep me awake
How do I feel - Ideal Petroff
Who? Ideal Petroff x3 / x2
Dog bites me , my floor is moving
Ceiling collapses girlfriend scrolls
Winter Shopsky summer sea are
In the stack of coupons , the champion of the people , baby
My girlfriend Barbie Chadi as Marley
I just want a party and after two days
Everything to spend up to the last dance
Crush with strangers , give them, give them
And stimulants wear it in bags
Give cries bottle we have herb
This will drive me crazy , look at her male , male
Just drop me sex while faint
Sex turbulent stress zero
Beats loud , keep me awake
How do I feel - Ideal Petroff
Who? Ideal Petroff x3 / x2
With me deadbeats - suspicious
Just today , extremely arrogant
Tarashi hammer , put in cups
Makes only makes messes lying rub
God protect me from this
Ladies invite me
Ladies me burn
Ladies hit me
Ladies my bed
I want them in a pile
Very excited
Current us , our care
Many , many broken
How to Bully lev , cheating is a
With me comes buddies in Paper Affair
Ass panther Dzhamov Carrera
No, no, I can not gather
Be found in panamera
Comes to kiss my sexy ham
Foot below the mass start, look at her male , male
Just drop me sex while leaving
Sex turbulent stress zero
Beats loud , keep me awake
How do I feel - Ideal Petroff
Who? Ideal Petroff x3 / x2
Ideal Petroff x12
Sex turbulent stress zero
Beats loud , keep me awake
How do I feel - Ideal Petroff
Who? Ideal Petroff x3 / x2
Рускиий:
2014 , ребенок
Декстер на такт
Идеально Петрович, Crisco ребенок
Прямая откуда ...
Секс турбулентное напряжение нулевой
Beats громко, спать мне
Как я себя чувствую - Идеально Петров
Кто ? Идеально Петров x3 / x2
Собака кусает меня, мой этаж движется
Потолочный разрушается подруга свитки
Зима Shopsky лето море являются
В стопку купонов, чемпиона народа, ребенок
Моя подруга Барби Чади как Марли
Я просто хочу вечеринку и после двух дней
Все потратить до последнего танца
Давка с незнакомыми людьми , дать им, дать им
И стимуляторы носить его в мешках
Дайте плачет бутылку у нас есть травы
Это будет сводить меня с ума , посмотрите на ее мужчин , мужчина
Просто напишите мне сексом во время слабый
Секс турбулентное напряжение нулевой
Beats громко, спать мне
Как я себя чувствую - Идеально Петров
Кто ? Идеально Петров x3 / x2
Со мной неплательщики - подозрительно
Как раз сегодня , чрезвычайно высокомерным
Tarashi молоток, положить в чашках
Делает только делает столовых лежа руб
Бог защитить меня от этого
Дамы приглашают меня
Дамы мне сгореть
Дамы ударил меня
Дамы моя кровать
Я хочу ее в кучу
Очень рады
Текущий нам , наша забота
Многие , многие сломаны
Как Bully лев , обман
Со мной приходит приятелей в бумаги Affair
Попка пантера Dzhamov Carrera
Нет, нет , я не могу собрать
Можно найти в Panamera
Приходит , чтобы поцеловать свою сексуальную ветчину
Ноги ниже масс-старте , посмотрите на ее мужчин , мужчина
Просто напишите мне секс , оставляя
Секс турбулентное напряжение нулевой
Beats громко, спать мне
Как я себя чувствую - Идеально Петров
Кто ? Идеально Петров x3 / x2
Идеально Петров x12
Секс турбулентное напряжение нулевой
Beats громко, спать мне
Как я себя чувствую - Идеально Петров
Кто ? Идеально Петров x3 / x2
Докладвай текста

Криско - Ideal petroff na Bulgarski,English i Ruski Превод


Песента все още няма превод!
Искам превод Добави превод
2pac remember me преводim feeling good lyric prevog na balgarskiмила моя мамо текстконец текстове преводскъпите неща lyricsbeyoncé - drunk in love prevodфактор приятели текстall of me преводbana birak prevodboujee prevod