Изпрати песен

Led ZeppelinStairway To Heaven

Категории: рок Език: Английски

Led Zeppelin - Stairway To Heaven Текст


Theres a lady whos sure
All that glitters is gold
And shes buying a stairway to heaven.
When she gets there she knows
If the stores are all closed
With a word she can get what she came for.
Ooh, ooh, and shes buying a stairway to heaven.
Theres a sign on the wall
But she wants to be sure
cause you know sometimes words have two meanings.
In a tree by the brook
Theres a songbird who sings,
Sometimes all of our thoughts are misgiven.
Ooh, it makes me wonder,
Ooh, it makes me wonder.
Theres a feeling I get
When I look to the west,
And my spirit is crying for leaving.
In my thoughts I have seen
Rings of smoke through the trees,
And the voices of those who standing looking.
Ooh, it makes me wonder,
Ooh, it really makes me wonder.
And its whispered that soon
If we all call the tune
Then the piper will lead us to reason.
And a new day will dawn
For those who stand long
And the forests will echo with laughter.
If theres a bustle in your hedgerow
Dont be alarmed now,
Its just a spring clean for the may queen.
Yes, there are two paths you can go by
But in the long run
Theres still time to change the road youre on.
And it makes me wonder.
Your head is humming and it wont go
In case you dont know,
The pipers calling you to join him,
Dear lady, can you hear the wind blow,
And did you know
Your stairway lies on the whispering wind.
And as we wind on down the road
Our shadows taller than our soul.
There walks a lady we all know
Who shines white light and wants to show
How evrything still turns to gold.
And if you listen very hard
The tune will come to you at last.
When all are one and one is all
To be a rock and not to roll.
And shes buying a stairway to heaven.
Докладвай текста

Led Zeppelin - Stairway To Heaven Превод

Български

Има една дама, която е сигурна,
че всичко, което блести е злато
и тя си купува стълбичка към рая.
Когато стигне до там тя знае,
че ако магазините са затворени
само с думичка може да вземе това, за кето е дошла.
О, о, я си купува стълбичка към рая.
Има знак на стената,
но тя иска да е сигурна,
защото знаеш, че понякога думите имат две значения.
И дървото край ручея
има птиче, което пее,
понякога всичките ни мисли са опсения.
О, това ме кара да се зачудя,
о, о, това ме кара да се зачудя.
Това е чувството,което изпитвам,
когато погледна на запад
и душата ми плаче за напускане.
В мислите си съм виждал
кълбета дим през дърветата,
и гласовете на тези, които стоят и гледат.
О, това ме кара да се замисля,
о, това ме кара да се замисля.
Казано, че ако си го наречем с истинските думи
музикантът ще ни изясни причината.
И новият ден идва за тези,които остават да го чакат
и горите ще ни отвърнат със смях.
Ако нещо се прокрадне през оградата, недей да вдигаш голяма врява
това е просто чист майски извор.
Да, има две пътеки,по които можеш да поемеш,но в дългото тичане
все още има време да промениш пътя, по който си тръгнал.
Това ме кара да се замисля.
Главата ти бръмчи и няма да спре, в случай, че не знаеш,
музикантът те вика да се присъединиш към него,
уважаема, чувате ли как духа вятъря и знаехте ли, че
вашата стълбичка към рая е основана на шепнещия вятър.
И така, както ние се свличаме на пътя
нашите сенки остават над нашите души.
Върви дама, която ние всички знаем.
Която блести в бяла светлина и иска да покаже
как всичко се превръща в злато.
И ако слушаш много внимателно,
най-накрая ще разбереш.
Когато всичко е едно и едно е всичко
да бъде скала и да не се руши.
И тя си купува стълбичка към рая.
Докладвай превода
Искам превод Добави превод

превод на stairway to heaven

stari baladipepi hristozovaпепа песнигалин все напредk9rn freek on lesh prevoddwhen i get there lupe fiascodavid bisbal hoyподгряващи звездичкиsemsa suljakovic sinan sakic moja se kula srusiветре клех те лили иванова