Изпрати песен

MadonnaThe Beast Within

Категории: поп Език: Английски

Madonna - The Beast Within Текст


Blessed is he who reads aloud the words of the prophecy
And blessed are those who hear
And who keep what is written therein
For the time is near
He is coming with the clouds
And every eye will see him
Everyone who pierced him
And all the tribes of the earth will wail on account of him
Those of you who have not learned
What some call the deep things of Satan
I know your works
I know your toil
And your patient endurance
And how you cannot hear evil men
But have tested those who call themselves
Apostles
But are not
And found them to be false
I know you are enduring patiently
And bearing out
For my namesake
And you have not grown weary
But I have this against you
That you have abandoned
The love you had
I know your tribulation and your poverty
And the slander of those who say
That they are Jews
But they are not
They are a synagogue of Satan
Do not fear what you are about to suffer
Behold the devil is about to throw you into prison
And I saw a beast rising out of the sea
With ten horns and seven heads
And a blasphemous name upon its head
And the beast that I saw was like a leopard
Its feet were like a bear's
And its mouth was like a lion's mouth
And to it the dragon gave his power
And his throne
And great authority
One of his heads had a mortal wound
But it seemed to have a mortal wound
That was healed
And the whole earth followed the beast with wonder
Men worshipped the dragon
For he had given his authority to the beast
And they worshipped the beast saying
"Who is like the beast and who can fight against the beast?"
And the beast was given a mouth
Uttering haughty and blasphemous words
And it was allowed to exercise authority for forty-two months
It opened its mouth to utter blasphemous
Words
Against
God
It was allowed to make war on the saints
And to conquer them
And authority was given it over every tribe
And a people and tongue and nation
And all who dwell on earth could worship it
In vain
If anyone has an ear let him hear
If anyone is to be taken captive, into captivity he will go
If anyone who slays with the sword, with the sword
Then
I saw a new heaven
And a new earth
And I heard a great voice from the throne saying
"Behold the dwelling of God is with men
He will dwell with them
And they shall be his people
And God himself will be with them
He will wipe away every tear from their eyes
And death shall be no more
Neither shall there be mourning
Nor crying
Nor pain
Anymore
For these things will have passed away
To the thirsty I will give water without price
From the fountain of the water of life
He who conquers shall have this heritage
And I will be his God and he shall be my son
But as for the cowardly, the faithless, the polluted
As for the murderers, fornicators, sorcerers, idolators
And all liars
Their lot shall be in the lake
That burns with fire [and brimstone]
And he said to me
He said to me
"Do not seal up the words of the prophecy
For the time is near
Let the evildoers still do evil
And the filthy still be filthy
And the righteous still do right
And the holy still be holy
Behold
I am coming soon
I am the alpha
And the omega
The first
And the last
The beginning
And the end"
Amen
Докладвай текста

Madonna - The Beast Within Превод

Български

ажен е оня, който чете, и ония, които слушат думите на пророчеството и пазят писаното в него; защото времето е близо
Ето, иде с облаците, и ще Го види всяко око, и ония, които Го прободоха; и ще се разплачат пред Него всички земни племена
Зная делата ти, труда ти и търпението ти, и че не можеш да търпиш лошите; зная, че си изпитал ония, които наричат себе си апостоли, а не са, и си ги намерил лъжци;
че си претърпял и имаш търпение, че за името Ми си се трудил и не си се уморил.
Но имам нещо против тебе, задето остави първата си любов
зная твоите дела, скръб и сиромашия (но ти си богат), и хулите на ония, които казват за себе си, че са иудеи, а не са, но са сатанинско сборище.
Не бой се никак от онова, което има да претеглиш. Ето, дяволът ще хвърли някои от вас в тъмница, за да ви изкуси, и ще имате скръб десетина дни. Бъди верен до смърт, и ще ти дам венеца на живота.
След това застанах на морския пясък и видях да излиза от морето звяр със седем глави и десет рога; на роговете му имаше десет корони, а на главите му - богохулни имена.
Звярът, който видях, приличаше на леопард; нозете му бяха като на мечка, а устата му - като уста на лъв; и даде му змеят силата си, и престола си, и голяма власт.
И видях, че една от главите му като да бе смъртно ранена, но тая му смъртна рана заздравя. Тогава се почуди цялата земя и тръгна подир звяра; и се поклониха на змея, който бе дал власт на звяра,
поклониха се и на звяра, казвайки: кой прилича на тоя звяр, и кой може да воюва с него?
Нему се дадоха уста, които говореха големи думи и богохулства; даде му се и власт да воюва четирийсет и два месеца.
Тогава отвори уста за хула против Бога, за да похули името Му, жилището Му и ония, които живеят на небето.
И даде му се да воюва против светиите и да ги победи; даде му се власт над всяко коляно, език и народ.
И му се поклониха всички жители земни, чиито имена не са написани в книгата на живота при Агнеца, заклан от създание-мира.
Който има ухо, нека чуе.
Който откарва в плен, сам ще отиде в плен; който с меч убие, той трябва с меч да бъде убит. Тук е търпението и вярата на светиите.
И видях друг звяр да излиза от земята; той имаше два рога като на агне и говореше като змей.
И видях ново небе и нова земя, защото предишното небе и предишната земя бяха преминали, и морето вече го нямаше.
Тогава аз, Иоан, видях светия град Иерусалим, нов, слизащ от Бога, от небето, стъкмен като невеста, пременена за своя мъж.
И чух висок глас от небето да говори: ето скинията на Бога с човеците, и Той ще живее с тях; те ще бъдат Негов народ, а Сам Бог ще бъде с тях - техен Бог.
И ще отрие Бог всяка сълза от очите им, и смърт не ще има вече; ни жалейка, ни писък, нито болка няма да има вече, защото предишното се мина.
И Седящият на престола рече: ето, всичко ново творя. И ми казва: напиши, защото тия думи са истински и верни.
След това ми рече: свърши се! Аз съм Алфа и Омега, началото и краят; на жадния Аз ще дам даром от извора на живата вода.
Който побеждава, ще наследи всичко, и ще му бъда Бог, а той ще Ми бъде син.
А на страхливи и неверни, на мръсници и убийци, на блудници и магьосници, на идолослужители и на всички лъжци делът им е в езерото, що гори с огън и жупел; то е втора смърт.
И ми каза: не запечатвай пророчествените думи на тая книга, понеже времето е близко.
Неправедният нека върши още неправда; нечистият нека се още скверни; праведният нека върши още правда, а светият нека се още осветява.
Ето, ида скоро, и отплатата Ми е с Мене, за да въздам всекиму според делата му.
Аз съм Алфа и Омега, начало и край, Първият и Последният. Амин!
Докладвай превода
Искам превод Добави превод

madonna the beast within перевод vbox7

максим богиньо мояdido hunter bg prevodrelja popovic- lom текстanelia unutamam tekstорхан мурад две сърцаloved by you преводjennifer lopez que ironiaseka aleksic opetred red wine преводимаш ден текст