Изпрати песен

Tyga и Wale и Kid Ink и YGRide Out ft. Rich Homie Quan

Tyga, Wale, Kid Ink, YG - Ride Out ft. Rich Homie Quan Текст


[Rich Homie Quan:]
Came in at first, had bad luck
Got a whole lot, remember I ain't had nothin'
We done sold out, now everybody mad at me
Tell 'em roll out, now everybody smashin'
Get ready cause you know we 'bout to be a problem
Hope you ready cause you know it 'bout to be a problem
[Hook - Kid Ink:]
It's the only way we know to go
Squad up, never roll alone
And we gon' ride on forever
We ride out together
Pull up right in your zone
Take over the street, that's how we roll
And we gon' ride on forever
We ride out together
[Tyga:]
Fancy when I drive, six cars in the driveway
Cash in the driver door, spend it, do it my way
I fucks you like a matador, fresh out the catalog
One fall we all fall, crew like dominoes
But chase vamanos, all my dogs riding smoke
Mob heavy like the Pope, for that pot of gold
We are not alone, boy, better check your tone
You gone need a lot of help, I ain't talkin' bank loans
Sit with us, table last supper
Toast to the brothers, some bad motherfuckers
Yeah, ain't nothin' but pure luxury
You lookin' left to me, should be looking up to me
Preferably one of the best
She ridin' cause we next now and forever to death
Be loyal, real, and respect, stay ahead of the rest
We just sit back, relax, doin' things to impress
[Hook]
[Wale:]
Ridin' on ton of waves
And no way these niggas stoppin' me, oh no
Flyin' from a mile away
It's not a problem, only real ones follow me
And I can do this with my eyes closed
Blindfold two times over
Ride solo, I got women and got soldiers
I ain't trippin', you try to get it your night's over
Talkin' all Melatonin, get it and fight coma
What's defeat to a giant, niggas feedin' the fire
History, niggas be less them niggas flee when they flyin'
You don't believe it? Then try it
We don't believe in just tryin'
I call it peoples and leave 'em in 100 pieces divided
That's cold blooded
And I've been this dope for like four summers
And I ain't really going for the he say, or she say
Keep it G for Pete's sake
I know this shit that bone you pick
Might leave you niggas feetless
[Hook]
[YG:]
It's YG 4hunnid!
Is you ridin'?
Is you with all the burglarizing and the violence?
If Jimmy got caught up, but you right there with him
So the police askin' you questions, is you gone keep quiet?
Is you loyal, is you real, is you fake?
When I can't tell that's the type of way that I hate
You got that fake friend, San Tone
There's no cure so them symptoms is gon' show
You know the code, stick around, hold it down, never fold
Like it's a crease up in your Dicky Browns
Hold up, each one teach one
Motivate each one to be somethin'
Cause I ain't just another statistic
I do this and that if you wanna get specific
I'm just tryna make bread come quicker
For me and my day one hitters
[Kid Ink:]
Ride out!
Докладвай текста

Tyga, Wale, Kid Ink, YG - Ride Out ft. Rich Homie Quan Превод

Български

[Rich Homie Quan:]
Дойде в началото, имаше лош късмет
Има един куп, не забравяйте, че не е имал нищо
Свършихме разпродадени, сега всеки луд по мен
Кажи им да ставам, сега всеки smashin "
Пригответе защото знаеш, че ние ще кажеш да бъде проблем
Надявам се сте готови защото знаеш, че тя ще кажеш да бъде проблем
[Hook - Kid Ink:]
Това е единственият начин, ние знаем, за да отидете
Squad, без никога да се търкаля сам
И ние гон "вози на века
Ние се вози заедно
Издърпайте нагоре право в зона
Вземи над улицата, това е начина, по който се търкаля
И ние гон "вози на века
Ние се вози заедно
[Tyga:]
Fancy, когато аз карам, шест коли в алеята
Парични средства в шофьорската врата, ги харчат, да го направя по моя начин
Аз ви чука като матадор, току каталога
Една есен ние всички есен, екипажа като домино
Но гонят vamanos, всички мои кучета езда дим
Mob тежка като папата, за които гърне със злато
Ние не сме сами, момче, по-добре проверете вашия тонус
Вие няма нужда от много помощ, аз не се говориш банкови заеми
Седнете с нас, маса за Тайната вечеря
Тост на братята, някои лоши копелета
Да, не е нищо друго освен чиста лукс
Вие се оглеждаме остави на мен, трябва да се търси при мен
За предпочитане е един от най-добрите
Тя Ridin защото ще си следващия сега и завинаги до смърт
Бъдете верни, истински, и уважение, да спре пред останалите
Ние просто седнете, отпуснете се, правиш неща, за да впечатли
[Hook]
[Wale:]
Ridin 'на тон на вълни
И няма начин тези негри stoppin "ме, о, не
Летеното "от миля разстояние
Това не е проблем само на истински ме следват
И аз мога да направя това със затворени очи
Blindfold два пъти повече
Ride соло, имам жени и имам войници
Аз не се Trippin ', когато се опитвате да го получите вашия нощ над
Говоря всички Мелатонинът, го получи и да се борят кома
Какво е поражение за гигантски, негри feedin "огъня
История, негрите да са по-малко ги негри бягате, когато те летеното "
Вие не вярвате? След това се опитайте
Ние не вярваме в просто се опитвам
Аз го наричам народи и оставете ги в 100 броя разделени
Това е студенокръвни
И аз съм бил този дрога за сходни четири лета
И аз не наистина се случва за казал той, или тя се каже,
Дръжте го G за бога
Знам, че това лайно, че костната ви вземе
Може да ви напусне негри feetless
[Hook]
[YG:]
Той е YG 4hunnid!
Дали сте Ridin '?
Те с цялото Дали burglarizing и насилието?
Ако Джими се хваща на работа, но точно там с него
Така полицията питам ти въпроса, е ли отишъл да си мълчим?
Вас е лоялен, е, че реално, е ли фалшива?
Когато не мога да кажа, че това е вида на пътя, които мразя
Имаш ли, че фалшив приятел, San Tone
Няма по-лек така че да ги симптоми се гон "Показване
Вие знаете кода, си наоколо, задръжте го надолу, никога пъти
Подобно на това е гънка във вашия Вратовръзки Browns
Задръжте нагоре, всеки учи една
Мотивиране на всяка една да бъде нещо
Защото не е просто още една статистика
Аз правя това, и че ако искате да получите конкретна
Аз съм просто Tryna правят хляб идват по-бързо
За мен и моите дни един Hitters
[Kid Ink:]
Вози!
Докладвай превода
Искам превод Добави превод
jay sean ymcmbantonia hurricane преводпорноконеdescubru-violetta преводdrska zeno plavaпесента dont lorryнеискам без теб текстdesi slsva pesenta izneverihalsey - sorry преводарти маскарад текст