Изпрати песен

Mulan's Passion

Докладвай видеото

- Mulan's Passion Текст


我看的見雲在天上混亂的飛
我聽的見滾滾沙場埋一滴淚
這是誰的沙漠 我忘了我是誰
又是誰 讓這天灰
]醒在黑山睡在黃河風吹往北
昨日故鄉東市駿馬在等著誰
鐵衣下的你我 從患難到心碎
我問天 是白是黑
一顆心葬了幾滴淚
一生情背我往前飛
記住這天地中的美
滄海世界 一眼成灰
我想喝家裏的井水
卻吞下生死的滋味
就讓我敬往事一杯
對自己說 絕不後退
Pinyin:
wŏ kān de jiàn yún zài tiān shàng hùn luàn de fēi
wŏ tīng de jiàn gŭn gŭn shā chăng mái yī dī lèi
zhè shì shéi de shā mò wŏ wàng le wŏ shì shéi
yòu shì shéi ràng zhè tiān huī
xĭng zài hēi shān shuì zài huáng hé fēng chuī wàng bĕi
zuó rì gù xiāng dōng shì jùn mă zài dĕng zhù shéi
tiĕ yī xià de nĭ wŏ cōng huàn nàn dào xīn suì
wŏ wèn tiān shì bái shì hēi
yī kē xīn zàng le jī dī lèi
yī shēng qíng bēi wŏ wăng qián fēi
jì zhu zhè tiān de zhòng dì mĕi
cāng hăi shì jiè yī yăn chéng huī
wŏ xiăng hē jiā de jĭng shuĭ
què tūn xià shēng sĭ de zī wèi
jiù ràng wŏ wăng shì yī bēi
duì zì jĭ shuō jué bù hòu tuì
xĭng zài hēi shān shuì zài huáng hé fēng chuī wàng bĕi
zuó rì gù xiāng dōng shì jùn mă zài dĕng zhù shéi
tiĕ yī xià de nĭ wŏ cōng huàn nàn dào xīn suì
wŏ wèn tiān shì bái shì hēi
Докладвай текста

- Mulan's Passion Превод


Песента все още няма превод!
Искам превод Добави превод
dim4ou excuse buddy da ne bi da se obidikristina si тебе не будет больно текстtekstat na pesenta malko me e sram no vij otivamkralj izgubljenih stvari tekstcrna lalaпламена скъп подаръкда бях такава дето страх от тебе няма изпълнителlinkin park one more night преводyener aciveriyor преводкондьо 2 и първа