Изпрати песен

Natalia Kelly - Shine

Докладвай видеото
Категории: dance Език: Английски

- Natalia Kelly - Shine Текст


When hurt is all you’re feeling, your heart is slowly bleeding
The only memories to hold on to
When you almost stop believing, you’re cold, alone and freezing
You think you’re lost and don’t know where to go
Look up to the starlit sky, reignite the fire
You will shine, shine and fight the shadows in the sky
You will shine, I see the light in your eyes
You will shine, shine and fight the shadows in the sky
Oh you will fly up high, the light is in your eyes
Trust me, you will shine
Time is always healing and answers are revealing
Sometimes they’re simply right before your eyes
But when you’re down here kneeling there is no chance to see it
You can when all these dark clouds disappear
Look up to the starlit sky, reignite the fire
You will shine, shine and fight the shadows in the sky
You will shine, I see the light in your eyes
You will shine, shine and fight the shadows in the sky
Oh you will fly up high, the light is in your eyes
Trust me, you will shine
Still alive and breathing
Still alive and breathing
Still alive and breathing, still alive and breathing
Still alive and breathing
You will shine, shine and fight the shadows in the sky
You will shine, I see the light in your eyes
You will shine, shine and fight the shadows in the sky
Oh you will fly up high, the light is in your eyes
Oh you will fly up high, the light is in your eyes
Trust me, you will shine!
Докладвай текста

- Natalia Kelly - Shine Превод

Български

Когато всичко което чувстваш е болка сърцето ти бие бавно
Единствените ти спомени се задържат за това
Когато почти среш да вярваш ставаш студен,сам и замръзваш
Мислиш,че си загубен и не знаеш къде да отидеш
Погледни нагоре към звездното небе,разпали огъня
Ти ще блестиш и ще побеждаваш буриите в небето
Ти ще блестиш,виждам светлината в твоите очи
Ти ще блестиш и ще побеждаваш буриите в небето
Ти ще летиш високо,светлината е в очите ти
Повярвай ми,ти ще блестиш!
Времето винаги е изцеление и отговорите се разкриват пред него
Понякога те са пред очите ти
Но когато си коленичил нямаш шанс да ги видиш
Ще можеш чак след като тези тъмни облаци изчезнат
Погледни нагоре към звездното небе,разпали огъня
Ти ще блестиш и ще побеждаваш буриите в небето
Ти ще блестиш,виждам светлината в твоите очи
Ти ще блестиш и ще побеждаваш буриите в небето
Ти ще летиш високо,светлината е в очите ти
Повярвай ми,ти ще блестиш!
Остани жив и дишай
Остани жив и дишай
Остани жив и дишай
Остани жив и дишай
Остани жив и дишай
Ти ще блестиш и ще побеждаваш буриите в небето
Ти ще блестиш,виждам светлината в твоите очи
Ти ще блестиш и ще побеждаваш буриите в небето
Ти ще летиш високо,светлината е в очите ти
Ти ще летиш високо,светлината е в очите ти
Повярвай ми,ти ще блестиш!
Докладвай превода
Искам превод Добави превод
превод цингарелаbow wow jagged edge my babyismail yk sekerimflashlight превод на песентаaddicted to my ex переводcrash преводискам бони клада от страстпесен на англиски лил уейнтопла вечер облаци червени42 не искам да чувам за тях текст