Изпрати песен

D-DevilsJudgement Day

Категории: електронна Език: Английски

D-Devils - Judgement Day Текст


The day has come
Judgement day
It's judgement day
In the north, computers are takin' over the world
In the east, humans are becoming slave to their own creations
In the south, people are running for their lives
In the west, you have to choose
You can run or you can hide
You can talk or you can fight
But remember
Everything you say can and will be used against you
So shut up and dance!
When they are in the north, east, south or west
Everything you say can and will be used against you
Judgement day
North, East, South, West...
Judgement day
Докладвай текста

D-Devils - Judgement Day Превод

Български

Денят дойде.
Денят на страшния съд.
Това е ден на страшния съд.
На север компютрите са превзели света.
На изток хората са се превърнали в роби на техните творения.
На юг хората бягат за живота си.
На запад ти трябва да избираш.
Можеш да бягаш, да се криеш.
Можеш да говориш или да се биеш,
но запомни,
всичко, което кажеш може и ще бъде използвано срещу теб.
Затова млъквай и танцувай!
Когато те са на север, изток, юг или запад,
всичко, което кажеш може и ще бъде използвано срещу теб.
Денят на страшния съд.
Север, изток, юг, запад...
Денят на страшния съд.
Докладвай превода
Искам превод Добави превод
tekst ti nisi bila to преводcl doctor pepper преводmj juveaswad shine преводmisunderstood twista tekst i prevodskillet i want to live бг преводpesni na stojaтрепни преводpiu bella cosa преводmilioni tq ne kazva ne tekst