Изпрати песен

M.I.A.Borders

Категории: хип-хоп Език: Английски

M.I.A. - Borders Текст


Freedom, 'I'dom, 'Me'dom
Where's your 'We'dom?
This world needs a brand new 'Re'dom
We'dom - the key
We'dom the key'dom to life!
Let's be 'dem
We'dom smart phones
Don't be dumb!
Borders (What's up with that?)
Politics (What's up with that?)
Police shots (What's up with that?)
Identities (What's up with that?)
Your privilege (What's up with that?)
Broke people (What's up with that?)
Boat people (What's up with that?)
The realness (What's up with that?)
The new world (What's up with that?)
Am gonna keep up on all that
Guns blow doors to the system
Yeah fuck 'em when we say we're not with them
We're solid and we don't need to kick them
This is North, South, East and Western
[x2]
Queen (What's up with that?)
Killing it (What's up with that?)
Slaying it (What's up with that?)
Your goals (What's up with that?)
Being bae (What's up with that?)
Making money (What's up with that?)
Breaking internet (What's up with that?)
Love wins (What's up with that?)
Living it (What's up with that?)
Being real (What's up with that?)
Guns blow doors to the system
Yeah fuck 'em when we say we're not with them
We're solid and we don't need to kick them
This is North, South, East and Western
[x2]
We representing peeps, they don't play us on the FM
We talkin' in our sleep, they still listen on a system
We sittin' on a stoop
Where we get a scoop
This is how we keep it cool
This is how we do
[x2]
Egos (What's up with that?)
Your values (What's up with that?)
Your beliefs (What's up with that?)
Your families (What's up with that?)
Histories (What's up with that?)
Your future (What's up with that?)
My boys (What's up with that?)
My girls (What's up with that?)
Freedom (What's up with that?)
Your power (What's up with that?)
Guns blow doors to the system
Yeah fuck 'em when we say we're not with them
We're solid and we don't need to kick them
This is North, South, East and Western
[x2]
We representing peeps, they don't play us on the FM
We talkin' in our sleep, they still listen on a system
We sittin' on a stoop
Where we get a scoop
This is how we keep it cool
This is how we do
[x2]
Gonna keep up on all that
Gonna be doing it like that
Докладвай текста

M.I.A. - Borders Превод

Български

Свобода, "моя", "твоя"
Къде е твоята свобода?
Този свят се нуждае от съвършено ново понятие за свобода
Свобода - ключът
Свобода - ключът към живота
Хайде да бъдем свободни
Да се освободим от смартфоните
Да не бъдем тъпи!
Граници (Какво става с тях?)
Политици (Какво става с тях?)
Полицейски стрелби (какво става с тях?)
Идентичности (Какво става с тях?)
Твоята привилегия (Какво става с нея?)
Бедни хора (Какво става с тях?)
Бежанци (Какво става с тях?)
Реалността (Какво става с нея?)
Новият свят (Какво става с него?)
Аз още ще продължавам да следя за всичко това
Оръжия пробиват вратите на системата
Да, начукваме им го, когато казваме, че не сме с тях
Ние сме единодушни и ние нямаме нужда да се съпротивляваме
Това е Севера, Юга, Изтока и Запада
[х2]
Кралица (Какво става с нея?)
Кланета (Какво става с тях?)
Убийства (Какво става с тях?)
Твоите цели (Какво става с тях?)
Да бъдеш бебе (Какво става с това?)
Да правиш пари (Какво става с това?)
Да прекъснеш интернет (Какво става с това?)
Любовта печели (Какво става с това?)
Да бъдеш реален (Какво става с това)
Оръжия пробиват вратите на системата
Да, начукваме им го, когато казваме, че не сме с тях
Ние сме единодушни и ние нямаме нужда да се съпротивляваме
Това е Севера, Юга, Изтока и Запада
[х2]
Ние сме от тези хора, които не ги пускат по радиото
Ние говорим на сън, а те все още слушат системата
Ние стоим на веранда
И от там черпим информация за новостите
Ето така ние запазваме спокойствие
Така го правим ние
[x2]
Его (Какво става с него?)
Вашите ценности (Какво става с тях?)
Вашите убеждения (Какво става с тях?)
Вашите семейства (Какво става с тях?)
Истории (Какво става с тях?)
Вашето бъдеще (Какво става с него?)
Моите момчета (Какво става с тях?)
Моите момичета (Какво става с тях?)
Свобода (Какво става с нея?)
Твоята сила (Какво става с нея)
Оръжия пробиват вратите на системата
Да, начукваме им го, когато казваме, че не сме с тях
Ние сме единодушни и ние нямаме нужда да се съпротивляваме
Това е Севера, Юга, Изтока и Запада
[х2]
Ние сме от тези хора, които не ги пускат по радиото
Ние говорим на сън, а те все още слушат системата
Ние стоим на веранда
И от там черпим информация за новостите
Ето така ние запазваме спокойствие
Така го правим ние
[x2]
Аз още ще продължавам да следя за всичко това
Аз ще продължавам да правя всичко както до сега
Докладвай превода
Искам превод Добави превод
falling alesso преводдеспасито текстako nisam ja tebe volela бг преводmeneo tekstseventeen tekst i prevodshawn mendes bad reputation преводeurope heart of stone преводуморени крила текст2pac still ballin текстпреслава дяволско желание