Изпрати песен

MacklemoreIrish Celebration

Macklemore - Irish Celebration Текст


I'm an Irishman
Leather weathered Irish skin
Beard orange as the sunset over the flag
In the night sky we fly it in
Pride for the life we fight to live
History, I write with it
Spit it with the dialect
And this is a celebration of course
The green, white, orange
And when they pulled up on that shore
First generation born
Toast to those that made it on a boat to New York
And when the English came the colonizer came
They filled up bottles of gasoline, turned 'em into balls of flame
And hurled 'em to protect what's ours
Don't touch these lucky charms
Whole bunch of Irish screaming "Fuck the London Guard"
I'm kidding not dissin' London, this bloody war
But go against the Irish and get a bloody jaw
Preaching nonviolence but reminds of the scars
And the bias, put a pint up everybody sing a song
We put our glass to the sky and lift up
And live tonight 'cause you can't take it with ya
So raise a pint for the people that aren't with us
And live tonight 'cause you can't take it with ya
We put our glass to the sky and lift up
And live tonight 'cause you can't take it with ya
So raise a pint for the people that aren't with us
And live tonight 'cause you can't take it with ya
From New England to New Brunswick
Galway to Dublin
A rebellious nation of freckled face hustlers
Heart, blue collared workers and family
My heritage, proud to be a Haggerty
Now with whiskey in our veins
Claiming were the bravest men
I drank Old Crow, but pretended it was Jameson
Dad sipped Guiness, I sipped Old English
'Til he sat me down at 16 and said "boy, this is what a beer is"
I put down the drink, couldn't drink like a gentleman
That doesn't mean I can't make a drinking song for the rest of 'em
Challenge us in football, yeah we might lose
But don't put us next to a bar stool
We take the history, script it in song
Light the torch then you pass it on
That's right I said, lineage through the rhythm we script it from the palm
And we give til' Ireland is on
Bottoms Up
We put our glass to the sky and lift up
And live tonight 'cause you can't take it with ya
So raise a pint for the people that aren't with us
And live tonight 'cause you can't take it with ya
We put our glass to the sky and lift up
And live tonight 'cause you can't take it with ya
So raise a pint for the people that aren't with us
And live tonight 'cause you can't take it with ya
Докладвай текста

Macklemore - Irish Celebration Превод

Български

Аз съм ирландец
Кожен закален ирландски кожата
Beard оранжево залез над знамето
В нощното небе летят в
Гордост за живота се борим да живеем
История, пиша с него
Изплюй го с диалект
И това е празник, разбира се
Зелено, бяло, оранжево
И когато те извади на сушата
Първо поколение роден
Тост за тези, които го направиха на кораб за Ню Йорк
И когато англичаните дойде колонизатора
Те пълни бутилки с бензин, обърна им в огнени топки
И хвърли ги да защити това, което е наше
Не докосвайте тези щастливци сексапил
Цял куп ирландски крещи "Майната им на Лондон Guard"
Аз не съм се шегувам dissin Лондон, тази кървава война
Но срещу ирландците и да получите кървава челюст
Проповядването ненасилието, но напомня на белези
И пристрастия, една пинта до всички пеят песен
Ние влагаме нашите стъкло към небето и повдигнете
И причина на живо тази вечер "Вие не можете да го вземете с теб
Така че повишаване на халба за хора, които не са с нас
И причина на живо тази вечер "Вие не можете да го вземете с теб
Ние влагаме нашите стъкло към небето и повдигнете
И причина на живо тази вечер "Вие не можете да го вземете с теб
Така че повишаване на халба за хора, които не са с нас
И причина на живо тази вечер "Вие не можете да го вземете с теб
От Нова Англия до Ню Брунсуик
Голуей до Дъблин
Бунтовен народ на луничавите мошеници лицето
Сърцето, сини яка работниците и семейството
Моят наследство, горд да бъде Haggerty
Сега с уиски в нашите вени
Твърдейки, че са най-смелите мъже
Изпих Old Crow, но се престори, че е Jameson
Татко отпи Гинес, отпи от староанглийски
Докато той ми седна на 16 и каза: "момче, това е, което една бира е"
Оставих на напитката, не можеха да пият като джентълмен
Това не означава, че не може да се направи една песен за пиене за останалата част от им
Предизвикайте ни във футбола, да можем да загубим
Но не ни постави в непосредствена близост до бар стол
Ние приемаме историята, скрипт в песен
Запали факла, след което се преминава го
Точно така казах, потомствена линия чрез ритъма скрипт от дланта
И ние даваме Тил "Ирландия е на
До дъно
Ние влагаме нашите стъкло към небето и повдигнете
И причина на живо тази вечер "Вие не можете да го вземете с теб
Така че повишаване на халба за хора, които не са с нас
И причина на живо тази вечер "Вие не можете да го вземете с теб
Ние влагаме нашите стъкло към небето и повдигнете
И причина на живо тази вечер "Вие не можете да го вземете с теб
Така че повишаване на халба за хора, които не са с нас
И причина на живо тази вечер "Вие не можете да го вземете с теб
Докладвай превода
Искам превод Добави превод
shake your ass watch yourself lyrics преводone of a kind текстon your side the veronicas превод на българскиhold me down halsey преводlet it die foo fightersshawn mendes bad reputation преводcvetak zanovetak textunmissable преводpapa roach snakesstolen alicia keys превод