Изпрати песен

MacklemoreOtherside

Macklemore - Otherside Текст


He rolled up, asked him what he was sippin' on
He said lean, You want to hit it, dawg?
That's the same stuff
Weezy's sippin' huh?
And tons of other rappers that be spittin' hard
Yup yup five a bone
When he passed him that styrofoam the easter pink, heard it in a rhyme before
Finally got to see what all the hype was on
And then he took a sip, sittin' in the Lincoln thinkin' he was pimpin' as he listen to the system
Little did he know that it was just as addictive as bass
Not the kind of hit from the kick drum
Hot box, let the bass bump
Take it to the face, gulp
Months later the use went up
Every blunt was accompanied by the pink stuff
But Goddamn he loved that feelin'
Purple rain coated in the throat
Just so healin'
Medicine alleviate the sickness
Liquid affix and it comes with a cost
Wake up, cold sweat, scratchin', itchin'
Trying to escape the skin that barely fit him
Gone, get another bottle just to get a couple swallows
Headed towards the bottom couldn't get off it
Didn't even think he had a problem
Though he couldn't sleep without gettin' nauseous
Room spinnin', thinkin' he might've sipped just a little bit too much of that cough syrup
His eyelids closed shut
Sat back in the chair clutchin' that cup
Girlfriend came and a couple hours later said his name shook him but he never got up
He never got up, he never got up
We live on the cusp of death thinkin' that it won't be us
It won't be us, it won't be us, it won't be us
Nah, it won't be us
Now he just wanted to act like them
He just wanted to rap like him
Us as rappers underestimate the power and the effects that we have on these kids
Blunt passed, ash in a tin, pack being pushed, harassed by the feds
The fact of it is most people that rap like this talkin' about some shit they haven't lived
Surprise, you know the drill
Trapped in a box, declined record sales
Follow the formula violence, drugs, and, sex sells
So we try to sound like someone else
This is not Californication
There's no way to glorify this pavement
Syrup, Percocet, and an eighth a day will leave you broke, depressed, and emotionally vacant
Despite how Lil Wayne lives
It's not conducive to being creative
And I know 'cause he's my favorite
And I know 'cause I was off that same mix
Rationalize the shit that I'd try after I listen to dedication
But he's an alien, I'd sip that shit, pass out or play Playstation
Months later I'm in the same place
No music made, feeling like a failure
And trust me it's not dope to be 25 and move back to your parent's basement
I've seen my people's dreams die
I've seen what they can be denied
And "weeds not a drug" - that's denial
Groundhog Day life repeat each time
I've seen Oxycontin take three lives
I grew up with them, we used to chief dimes
I've seen cocaine bring out the demons inside
Cheatin' and lyin'
Friendship cease, no peace in the mind
Stealin' and takin' anything to fix the pieces inside
Broken, hopeless, headed nowhere
Only motivation for what the dealer's supplying
That rush, that drug, that dope
Those pills, that crumb, that roach
Thinkin' I would never do that, not that drug
And growing up nobody ever does
Until you're stuck, lookin' in the mirror like I can't believe what I've become
Swore I was goin' to be someone
And growing up everyone always does
We sell our dreams and our potential
To escape through that buzz
Just keep me up, keep me up
Hollywood here we come
Докладвай текста

Macklemore - Otherside Превод

Български

Той се претърколи, го попитах какво Sippin "на
Той каза, постно, вие искате да го удари, брато?
Това е едно и също нещо
Sippin Weezy "?
И тона на други рапъри, които Spittin "трудно
Мда Мда пет кост
Когато той мина край него, че стиропор Великден розово, когато чуха в рима преди
Накрая трябва да се види какво е цялата тази истерия е на
И тогава той отпи, седя в мислейки Линкълн ", той е сводник", както той слушате системата
Малко е знаел, че това е просто като пристрастяване, като бас
Не вида на удари от ритник барабана
Hot кутия, нека баса бум
Занесете я до лицето, глътка
Месеци по-късно употребата отиде
Всеки тъп бе придружен от розови неща
Но дяволите той обичаше, че чувствам
Purple Rain покритие в гърлото
Точно така healin "
Медицина облекчаване на болест
Liquid поставя и той идва с цена
Събуди се, студена пот, scratchin ", itchin"
Опитвайки се да избягат от кожата, която едва го побере
Gone, получават още една бутилка, само за да получи няколко глътки
Насочили към дъното, не може да сляза
Дори не мисля, че той е имал проблем
Въпреки че не можех да спя, без гадене Gettin '
Стая инча, мисля, че може да съм отпи само малко прекалено много от този сироп за кашлица
Клепачите му се затвориха затвори
Сб обратно в стола clutchin "тази чаша
Приятелка дойде и няколко часа по-късно каза, че името му го разтърси, но той никога не стана
Той никога не стана, той никога не стана
Ние живеем на прага на смъртта, мислейки, че няма да бъдем
Той няма да ни се случи, то няма да ни се случи, това няма да ни бъде
Не, това няма да ни бъде
Сега той просто искаше да действа като тях
Той просто искаше да рапирам като него
Нас като рапъри подценявайте силата и ефекти, които имаме на тези деца
Блънт мина пепел в калай, опаковка бъдат тласкани, тормозени от федералните
Фактът, от него е, че повечето хора, които рап така говоря за някои неща, те не са живели
Изненада, знаете, на тренировка
Капан в кутия, отказа рекордни продажби
Следвайте формулата насилие, наркотици, и, сексът продава
Така че ние се опитваме да звучи като някой друг
Това не е Californication
Няма начин да прослави тази настилка
Сироп, Percocet, както и осмия ден ще ви накара да се счупи, депресирани, и емоционално свободна
Въпреки как Lil Wayne живее
Това не е благоприятна за да бъдеш креативен
И аз знам, защото той е любимият ми
И аз знам, защото бях същата смес
Рационализиране на неща, които аз ще се опитам, след като слушам за отдадеността
Но той е чужденец, щях глътка тези глупости, преминават или играят Playstation
Месеци по-късно съм на същото място
Без музика, се чувствам като провал
И повярвай ми, че не е дрога за 25 и да се премести обратно в мазето на родителите си
Виждал съм мечтите ми хора умират
Виждал съм това, което може да се отрече
И "Не плевели на наркотици" - това е отказ
Groundhog Ден живот се повтаря всеки път, когато
Виждал съм Oxycontin вземат три живота
Израснал съм с тях, сме свикнали да главните Dimes
Виждал съм кокаин демоните вътре
Cheatin и лъжеш
Прекратяване на приятелство, няма мир в ума
Краде и обгръща всичко, за да определят броя вътре
Broken, безнадежден, озаглавен никъде
Само мотивация за това, което дилъра доставка
Това бързаме, това лекарство, че дрога
Тези хапчета, че троха, че хлебарка
Мислейки "Аз никога не би направил това, че употребата на наркотици не
И расте никой не прави
Докато сте остана, гледаш в огледалото, като не мога да повярвам какво съм се превърнал
Заклех да става да бъде някой
И расте всеки винаги
Ние продаваме нашите мечти и нашия потенциал
Да избяга през тази шумотевица
Просто ме държи, ме държи
Холивуд тук стигаме
Докладвай превода
Искам превод Добави превод
ice ice baby преводinna-in your eyes текстget ugly jason derulo преводtroye sivan youth преводall she wrote eminem lyricsдокато човека диша да върви напред напредguns n' roses - don't cry текст и преводскандау.чупа.бариериjammin преводsoy luna песни превод