Изпрати песен

Ozzy OsbourneLet It Die

Категории: метъл , heavy metal Език: Английски

Ozzy Osbourne - Let It Die Текст


I'm a rock star,
I'm a dealer,
I'm a servant,
I'm a leader,
I'm a savior,
I'm a sinner,
I'm a killer,
I'll be anything you want me to be
Silent
As a witness,
Make your heart race
With a death kiss,
I'm a soldier
In a blood war
In the Peace Corps,
I am everything you'll ever be
A loser,
Number zero,
Play the victim,
End up a hero,
I'm a teacher,
Preacher,
Liar,
I am anything, everything
Mover
And a shaker,
The oppressor,
Stimulator,
I'm a coward,
I'm a fighter,
Yeah
I'm everything,
You are me,
I am you
Everything is breaking,
No mistaking,
It's all changing,
Tear it down,
Watch it all start burning
All that's done is done, yes,
Let it lie
It's a revelation,
Celebration,
Graduation,
Times collide,
Watch the world awaken
All the past regrets from days gone by,
Let it go,
Let it die
It's a new day
For the faceless,
Take the torches
From the useless,
First amendment,
Second guesses,
All dependent,
I'll do anything to help you
Fallen crosses,
New alliance,
Deeper thinkers,
Modern science,
Open guest list,
All inclusive,
No one loses,
Everything you've always wanted
Honest answers
For the bruises,
Full disclosure,
No excuses,
Open handshake,
Clean slate,
No hate,
Living history,
Misery
Information,
Revolution,
Loading up for
Execution,
Push the button,
Pull the trigger,
Yeah
I'm everything,
You are me,
I am you
Everything is breaking,
No mistaking,
It's all changing,
Tear it down,
Watch it all start burning
All that's done is done, yes,
Let it lie
It's a revelation,
Celebration,
Graduation,
Times collide,
Watch the world awaken
All the past regrets from days gone by,
Let it go,
Let it die,
[Guitar Solo]
Everything is breaking,
No mistaking,
It's all changing,
Tear it down,
Watch it all start burning
All that's done is done, yes,
Let it lie
It's a revelation,
Celebration,
Graduation,
Times collide,
Watch the world awaken
All the past regrets from days gone by,
Let it go,
Let it die
(Die, die, die, die, die, die, die...)
Докладвай текста

Ozzy Osbourne - Остави го да умре Превод

Български

Аз съм рок звезда,
Аз съм дилър,
Аз съм слуга,
Аз съм лидер,
Аз съм спасител,
Аз съм грешник,
Аз съм убиец,
Ще бъда всичко, което искаш да бъда
Мълчалив
Като свидетел,
Ще накарам пулса ти да се ускори
С мъртва целувка,
Аз съм войник
В кървава война
В Корпуса на мира,
Аз съм всичко, което ти ще бъдеш някога
Аз съм загубеняк,
Номер нула,
Играя жертва,
Оказвам се герой,
Аз съм учител,
Проповедник,
Лъжец,
Аз съм каквото и да е, всичко
Двигател
И разтърсвам,
И потисник,
Стимулатор,
Аз съм страхливец,
Аз съм боец,
Дааа
Аз съм всичко,
Ти си мен,
Аз съм теб
Всичко се чупи,
Никакви грешки,
Всичко се променя,
Разкъсай го,
Гледай как всичко почва да гори
Всичко, което е сторено е сторено, да,
Нека лъже
Това е революция,
Празненство,
Завършване,
Времената се сблъскват,
Наблюдавай как света се пробужда
Цялото минало съжалява за изминалите дни,
Остави,
Нека умре
Нов ден е
За безличните,
Вземи факлите,
От безпомощните,
Първа промяна,
Второ предположение,
Всички зависими,
Ще направя всичко, за да ти помогна
Паднали кръстове,
Нов съюз,
Задълбочените мислители,
Модерна наука,
Отворен списък с гости,
Всичко включено,
Никой не губи,
Всичко, което винаги си желаел
Честни отговори
За синините,
Пълно оповестяване,
Никакви оправдания,
Открито ръкостискане,
Чисти шисти,
Никаква омраза,
Жива история,
Мизерия
Информация,
Революция,
Зареждане за
Екзекуция,
Натисни бутона,
Дръпни спусъка,
Дааа
Аз съм всичко,
Ти си мен,
Аз съм теб
Всичко се чупи,
Никакви грешки,
Всичко се променя,
Разкъсай го,
Гледай как всичко почва да гори
Всичко, което е сторено е сторено, да,
Нека лъже
Това е революция,
Празненство,
Завършване,
Времената се сблъскват,
Наблюдавай как света се пробужда
Цялото минало съжалява за изминалите дни,
Остави,
Нека умре
( Соло на китара )
Всичко се чупи,
Никакви грешки,
Всичко се променя,
Разкъсай го,
Гледай как всичко почва да гори
Всичко, което е сторено е сторено, да,
Нека лъже
Това е революция,
Празненство,
Завършване,
Времената се сблъскват,
Наблюдавай как света се пробужда
Цялото минало съжалява за изминалите дни,
Остави,
Нека умре
Умре (7)

Добавен от Сиси Крайнер  на 04 декември, 2018, 22:17

Докладвай превода
Искам превод Добави превод
песента на сергио иno more days to waste преводзащо постъпи така с мен песентааксиния две лица текстredman - d.o.g.scarolina de soy lunaваня маймуно мръсна текстза патрона текстtwenty one pilot tear in my harth превод текстunmissable превод