Изпрати песен

SabatonThe Last Stand

Sabaton - The Last Stand Текст


In the heart of Holy See
In the home of Christianity
The Seat of power is in danger
There´s a foe of a thousand swords
They´ve been abandoned by their lords
Their fall from grace will pave their path, to damnation
Then the 189
In the service of heaven
They’re protecting the holy line
It was 1527, gave their lives on the steps to heaven
Thy will be done!
For the grace, for the might of our lord
For the home of the holy
For the faith, for the way of the sword
Gave their lives so boldly
For the grace, for the might of our lord
In the name of his glory
For the faith, for the way of the sword
Come and tell their story again
Under guard of 42
Along a secret avenue
Castel Saint’Angelo is waiting
They’re the guard of the Holy See
They’re the guards of Christianity
Their path to history is paved with salvation
Then the 189
In the service of heaven
They’re protecting the holy line
It was 1527, gave their lives on the steps to heaven
Thy will be done!
For the grace, for the might of our lord
For the home of the holy
For the faith, for the way of the sword
Gave their lives so boldly
For the grace, for the might of our lord
In the name of his glory
For the faith, for the way of the sword
Come and tell their story again
Dying for salvation with dedication
No Capitulation, annihilation
Papal commendation, reincarnation
Heaven is your destination
Dying for salvation with dedication
No Capitulation, annihilation
Papal commendation, reincarnation
Heaven is your destination
For the grace, for the might of our lord
For the home of the holy
For the faith, for the way of the sword
Gave their lives so boldly
For the grace, for the might of our lord
In the name of his glory
For the faith, for the way of the sword
Come and tell their story again
In the name of god
Gave their lives so boldly
Come and tell the Swiss guards story again
Докладвай текста

Sabaton - The Last Stand Превод

Български

В сърцето на светия престол
В домът на християнството
Седалището на властта е в опасност
Има враг с хиляди мечове
Изоставени от техните господари
Техния падеж от благородието, ще проправи път към ада
Тогава 189-те
В служба на небесата
Защитават светата линия
Беше 1527, отдадоха живота си на път към рая
Ще бъде сторено!
За благородието, за силата на нашия Бог
За домът на святото
За вяра, за пътя на меча
Отдадоха живота си толкова смело
За благородието, за силата на нашия Бог
За домът на святото
За вяра, за пътя на меча
Ела разкажи историята пак
Под закрилата на 42-ма
По тайна улица
Замъкът Сант Анжело чака
Те са стражите на светия престол
Те са стражите на християнството
Техния път в историята е проправен със спасение
Тогава 189-те
В служба на небесата
Защитават светата линия
Беше 1527, отдадоха живота си на път към рая
Ще бъде сторено!
За благородието, за силата на нашия Бог
За домът на святото
За вяра, за пътя на меча
Отдадоха живота си толкова смело
За благородието, за силата на нашия Бог
За домът на святото
За вяра, за пътя на меча
Ела разкажи историята пак
Умират за спасение с всеотдайност
Без предаване, изтребление
Папска похвала, прераждане
Небесата са вашата дестинация
Умират за спасение с всеотдайност
Без предаване, изтребление
Папска похвала, прераждане
Небесата са вашата дестинация
За благородието, за силата на нашия Бог
За домът на святото
За вяра, за пътя на меча
Отдадоха живота си толкова смело
За благородието, за силата на нашия Бог
За домът на святото
За вяра, за пътя на меча
Ела разкажи историята пак
В името на Господ
Отдадоха техните животи толкова смело
Ела и разкажи историята на швейцарската гвардия пак
Докладвай превода
Искам превод Добави превод
nirvana school преводtranslation prevod balindaбелорусский вокзал песняj balvin hey ma текст песниdirty deeds done dirt cheap преводлили иванова песни от миналотоbeyonce haunted текстachozen deuceseverlast dirty преводciara ft ludacris prevod sometimes in life