Изпрати песен

Attack Attack!Smokahontas

Категории: рок , метъл , пънк Език: Английски

Attack Attack! - Smokahontas Текст


I'm alone in a crowded room
Conversations that I'll never remember
Trapped in reality
That shouldn't be, that shouldn't be!
Show me the way
Allow me to see cause my heart is broken
Be my escape
Allow me to hear with a word unspoken
Oh I am separated from the one I was made to love
I'm pathetic and lost
They are so separating
I am the one who had control
You are upon me
This dark is closing in
It's just beginning
This dark is closing in
It's just beginning
Show me the way
Allow me to see cause my heart is broken
Be my escape
Allow me to hear with a word unspoken
Oh let me feel this love again
Let me feel this love again
Oh I am separated from the one I was made to love
What is this life void of love?
It's not a life at all!
What is this life void of love?
Can you feel your heart as it hits the ground?
Can you feel your heart as it hits the ground?
This dark is closing in it's just beginning
This dark is closing in it's never going to end!
How do you expect me to trust you
When everything you say is a lie
I'm sticking up for my friends I can count on
This is loyalty, this is a family!
This is a family!
This is my family!
Докладвай текста

Attack Attack! - Smokahontas Превод

Български

Аз съм сам в пълна стая
Разговори за които никога няма да си спомня
В капан в реалността
Не трябва да е така, не трябва да е така!
Покажи ми пътя
Позволи ми да виждам защото сърцето ми е разбито
Бъди моето бягство
Позволи ми да чуя неспоменатата дума
О аз съм разделен от този,за когото съм създаден да обичам
Аз съм жалък и загубен
Толкова са разделени
Аз съм този, който имаше контрол
Ти си над мен
Тъмнината се стеснява
Това е само началото
Тъмнината се стеснява
Това е само началото
Покажи ми пътя
Позволи ми да виждам защото сърцето ми е разбито
Бъди моето бягство
Позволи ми да чуя неспоменатата дума
О позволи ми да усещам тази любов отново
Позволи ми да усетя тази любов отново
О аз съм разделен от този, за когото съм създаден да обичам
Какъв е този живот лишен от любов?
Това не е живот изобщо!
Какъв е този живот лишен от любов?
Чувстваш ли сърцето си, когато удря земята?
Чувстваш ли сърцето си ,когато удря земята?
Тъмнината се стеснява това е само началото
Тъмнината се стеснява и никога няма да спре!
Как очакваш да ти вярвам
Когато всичко което казваш е лъжа
Оставам си с приятелите на които вярвам
Това е лоялност, това е семейство!
Това е семейство!
Това е моето семейство!
Докладвай превода
Искам превод Добави превод
g-unit - watch me текст и преводтрио сопрано текстове на песниtik tok преводno type lyrics преводhe loves you преводсагапо преводariana grande break free текстdmx the industry prevodprevot na pesenta welcome to your showwhen you believe превод