Изпрати песен

Celine Dion и Barbra StreisandTell Him

Категории: поп Език: Английски

Celine Dion, Barbra Streisand - Tell Him Текст


I'm scared
So afraid to show I care
Will he think me weak
If I tremble when I speak
Oooh - what if
There's another one he's thinking of
Maybe he's in love
I'd feel like a fool
Life can be so cruel
I don't know what to do
I've been there
With my heart out in my hand
But what you must understand
You can't let the chance
To love him pass you by
Tell him
Tell him that the sun and moon
Rise in his eyes
Reach out to him
And whisper
Tender words so soft and sweet
I'll hold him close to feel his heart beat
Love will be the gift you give yourself
Touch him (ooohh)
With the gentleness you feel inside(I feel it)
Your love can't be denied
The truth will set you free
You'll have what's meant to be
All in time you'll see
ooohh
I love him(then show him)
Of that much I can be sure(hold him close to you)
I don't think I could endure
If I let him walk away
When I have so much to say
Tell him
Tell him that the sun and moon
Rise in his eyes
Reach out to him
And whisper
Tender words so soft and sweet
Hold him close to feel his heart beat
Love will be the gift you give yourself
Love is light that surely glows
In the hearts of those who know
It's a steady flame that grows (oh ooh oh oh)
Feed the fire with all the passion you can show
Tonight love will assume its place
This memory time cannot erase
Your faith will lead love where it has to go
Tell him
Tell him that the sun and moon
Rise in his eyes
Reach out to him
And whisper
Whisper words so soft and sweet
Hold him close to feel his heart beat
Love will be the gift you give yourself
ooh ooh ooh
Never let him go
Докладвай текста

Celine Dion, Barbra Streisand - Кажи му Превод

Български

Уплашена съм
Страхувам се да покажа, че се безпокоя
Дали ще ме помисли за слаба
Ако треперя, докато говоря
Ами ако има друга,
За която мисли?
Може би той е влюбен
Бих се почувствала толкова глупаво
Животът може да бъде толкова жесток
Не знам какво да правя...
Преживяла съм го
Бях разкрила сърцето си
Но това, което трябва да разбереш
Е че не можеш да пропуснеш шанса си
Да го обичаш
Кажи му
Кажи му, че слънцето и луната
Изгряват в неговите очи
Протегни ръце към него
И му прошепни
Кажи му мили думи, нежни и сладки
Ще го прегърна силно, за да усетя как сърцето му тупти
Любовта ще бъде подаръкът(дарът), който ще си подариш
Докосни го (ooohh)
С цялата нежност, която чувстваш отвътре (усещам го)
Любовта не може да бъде отречена
Истината ще те освободи
Ще имаш това, което съдбата ти е отредила
Всичко с времето си, ще видиш
ooohh
Обичам го (тогава покажи го)
в това съм убедена (задръж го близо до себе си)
Не мисля, че ще мога да издържа
Ако го оставя да си отиде
Когато имам толкова много да му казвам...
Кажи му
Кажи му, че слънцето и луната
Изгряват в неговите очи
Протегни ръце към него
И му прошепни
Кажи му мили думи, толкова нежни и сладки
Прегърни го силно, за да усетиш как сърцето му тупти
Любовта ще бъде подаръкът, който ще си подариш
Любовта е светлина, която свети
В сърцата на тези, които знаят
Това е постоянен пламък, който расте все повече (о, oh oh oh)
Разпали огъня с цялата страст, на която си способна
Тази вечер любовта ще ни завладее
Този момент не може да бъде заличен
Вярата ти ще доведе любовта там, където трябва да отиде
Кажи му
Кажи му, че слънцето и луната
Изгряват в неговите очи
Протегни ръце към него
И му прошепни
Прошепни му думи, толкова нежни и сладки
Дръж го близо, за да усетиш как сърцето му тупти
Любовта ще бъде дарът, който ще си подариш
ooh ooh ooh
Никога не го оставяй да си отиде

Добавен от Yoana Dimitrova  на 09 May, 2018, 23:21

Докладвай превода
Искам превод Добави превод
tell him barbra streisand celine dion prevod, tekst

tell him barbra streisand превод, текст

celine dion barbra streisand tell him

тел хим перевод

tell him текст и превод

miss fatty prevodазис хопblind guardian- mirror mirror преводqueen превод песнидрагана миркович текстове на песниsent my angel scorpions текстi believe in you преводпесни на даркопие ми сетез очи зелени текст