Изпрати песен

Ed SheeranDon't

Ed Sheeran - Don't Текст


Ah lahmlahlah
Ah lahmlahlah
[Verse 1:]
I met this girl late last year
She said don't you worry if I disappear
I told her I'm not really looking for another mistake
I called an old friend thinking that the trouble would wait
But then I jump right in
A week later returned
I reckon she was only looking for a lover to burn
But I gave her my time for two or three nights
Then I put it on pause 'til the moment was right
I went away for months until our paths crossed again
She told me I was never looking for a friend
Maybe you could swing by my room around 10
Baby bring a lemon and a bottle of gin
We'll be in between the sheets 'til the late AM
Baby if you wanted me then you should've just said
She's singing
Ah lahmlahlah
[Chorus:]
Don't fuck with my love
That heart is so cold
All over my arm
I don't wanna know that babe
Ah lahmlahlah
Don't fuck with my love
I told her she knows
Take aim and reload
I don't wanna know that babe
Ah lahmlahlah
[Verse 2:]
For a couple weeks I
Only want to see her
We drink away the days with a take-away pizza
Before a text message was the only way to reach her
Now she's staying at my place and loves the way I treat her
Singing out Aretha
All over the track like a feature
And never wants to sleep, I guess that I don't want to either
But me and her we make money the same way
Four cities, two planes the same day
Those shows have never been what it's about
But maybe we'll go together and just figure it out
I'd rather put on a film with you and sit on the couch
But we should get on a plane
Or we'll be missing it now
Wish I'd have written it down
The way that things played out
When she was kissing him
How? I was confused about
She should figure it out while I'm sat here singing
Ah lahmlahlah
[Chorus:]
Don't fuck with my love
That heart is so cold
All over my arm
I don't wanna know that babe
Ah lahmlahlah
Don't fuck with my love
I told her she knows
Take aim and reload
I don't wanna know that babe
Ah lahmlahlah
[Verse 3:]
[Knock knock knock] on my hotel door
I don't even know if she knows what for
She was crying on my shoulder
I already told ya
Trust and respect is what we do this for
I never intended to be next
But you didn't need to take him to bed that's all
And I never saw him as a threat
Until you disappeared with him to have sex of course
It's not like we were both on tour
We were staying on the same fucking hotel floor
And I wasn't looking for a promise or commitment
But it was never just fun and I thought you were different
This is not the way you realize what you wanted
It's a bit too much, too late if I'm honest
All this time God knows I'm singing
Ah lahmlahlah
[Chorus 2x:]
Don't fuck with my love
That heart is so cold
All over my arm
I don't wanna know that babe
Ah lahmlahlah
Don't fuck with my love
I told her she knows
Take aim and reload
I don't wanna know that babe
Ah lahmlahlah
Докладвай текста

Ed Sheeran - Don't Превод

Български

Ах лахмлахлах
Ах лахмлахлах
Срещнах това момиче късно миналата година
Тя каза "не се тревожи ако изчезна"
Аз й казах, че не искам друга грешка
Обадих се на стар приятел, мислейки си, че бедата ще изчака
Но тогава скочих вътре.
Седмица по-късно се върнах.
Разбрах, че тя просто търси любовник, който да изгори
Но й дадох от времето си 2 или 3 вечери
Тогава сложих всичко на пауза, докато момента беше правилен
Нямаше ме месеци, докато пътищата ни се пресрещнаха отново
Тя каза зз никога не съм си търсила приятел
Може наминеш през стаята ми към 10
Бейби донеси лимон и бутилка джин
Ще сме между завивките до сутринта
Бейби ако ме искаш можеше просто да кажеш
Тя пее
Ах лахмлахлах
[Припев:]
Не се ебавай с любовта ми
Това сърце е толкова студено
Върху моята ръка
Не искам да знам това бейби
Ах лахмлахлах
Не се ебавай с любовта ми
Казах й, че тя знае
Прицели се и презареди
Не искам да знам това бейби
Ах лахмлахлах
За няколко седмици аз
Само исках да я виждам
Пиехме през дните с пица за вкъщи
Преди текстово съобщение беше единствения начин да се свържа с нея
Сега тя стои в нас и обича начините по които я третирам
Пеейки Aretha
По време на трака като допълнение
И никога не иска да спи, предполагам, че аз също не искам
Но аз и тя правим пари по един и същ начин
По четири града, по 2 самолета на ден
Тези шоута никога не са били за това
Но може би ще отидем заедно и ще решим
Предпочитам да пусна филм с теб и да седя на дивана
Но трябва да се качим на самолет
Или ще го изпуснем
Иска ми се да го бях написал
Начина, по който нещата се поолучиха
Когато тя го целуваше
Как? Аз бях объркан
Тя трябва да реши докато аз съм седнал тук и пея
Ах лахмлахлах
[Припев:]
Не се ебавай с любовта ми
Това сърце е толкова студено
Върху моята ръка
Не искам да знам това бейби
Ах лахмлахлах
Не се ебавай с любовта ми
Казах й, че тя знае
Прицели се и презареди
Не искам да знам това бейби
Ах лахмлахлах
[Чук чук чук] на хотелската ми стая
Дори несъм сигурен дали тя самата знае защо
Тя плачеше на рамото ми
Аз вече ти казах
Доверие и уважение са нещата, заради които правим това
Никога не съм искал да съм следващия
Но ти не трябваше да спиш с него
Никога не съм го виждал като заплаха
Докато ти не изчезна с него, за да правите сеск, разбира се
Не е като да сме и двамата на турне
Ние бяхме на един и същи шибан етаж
И аз не търсех обещание или признание
Но никога не беше просто забавно и мислех, че си различна
През цялото това време, Бог знае, че пея
Ах лахмлахлах
[Припев 2х:]
Не се ебавай с любовта ми
Това сърце е толкова студено
Върху моята ръка
Не искам да знам това бейби
Ах лахмлахлах
Не се ебавай с любовта ми
Казах й, че тя знае
Прицели се и презареди
Не искам да знам това бейби
Ах лахмлахлах
Докладвай превода
Искам превод Добави превод
lichnata textdemi lovato – sorry not sorry prevodогледало песен дуетtez ochi zeleni tekstpesenta bolithree days grace fallen angel преводmigos - "t-shirt" prevod na srpskiwearing the inside out превод текстmoving on преводивана някоя квартална кръчма текст