Изпрати песен

Jasmine Thompson7 Years

Категории: dance Език: Английски

Jasmine Thompson - 7 Years Текст


Once I was seven years old, my mama told me
Go make yourself some friends or you'll be lonely.
Once I was seven years old.
It was a big big world, but we thought we were bigger.
Pushing each other to the limits, we were learning quicker.
By eleven smoking herb and drinking burning liquor
Never rich so we were out to make that steady figure
Once I was eleven years old, my daddy told me
Go get yourself a wife or you'll be lonely.
Once I was eleven years old.
I always had that dream like my daddy before me
So I started writing songs, I started writing stories
Something about the glory, just always seemed to bore me
Cause only those I really love will ever really know me
Once I was twenty years old, my story got told
Before the morning sun, when life was lonely.
Once I was twenty years old.
I only see my goals, I don't believe in failure.
Cause I know the smallest voices, they can make it major.
I got my boys with me atleast those in favor
And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later.
Once I was 20 years old, my story got told
I was writing about everything, I saw before me
Once I was 20 years old.
Soon we'll be 30 years old, our songs have been sold
We've traveled around the world and we're still roaming.
Soon we'll be 30 years old.
I'm still learning about life
My woman brought children for me
So I can sing them all my songs
And I can tell them stories
most of my boys are with me
Some are still out seeking glory
And some I had to leave behind
My brother I'm still sorry
Soon I'll be 60 years old, my daddy got 61
Remember life and then your life becomes a better one
I made the man so happy when I wrote a letter once
I hope my children come and visit, once or twice a month
Soon I'll be 60 years old, will I think the world is cold
Or will I have a lot of children who can bore me
Soon I'll be 60 years old
Soon I'll be 60 years old, will I think the world is cold
Or will I have a lot of children who can bore me
Soon I'll be 60 years old
Once I was seven years old, my mama told me
Go make yourself some friends or you'll be lonely
Once I was seven years old
Once I was seven years old
Докладвай текста

Jasmine Thompson - 7 Years Превод

Български

Веднъж, когато бях на седем години, моята майка ми каза
Намери си приятели, за да не бъдеш самотен.
Веднъж, когато бях на седем години.
Беше голям, голям свят, но ние мислехме, че сме по-големи.
стремейки се към граници, не се учихме лесно.
На единадесет пушихме трева и пихме алкохол.
Не бяхме богати, бяхме навън да правим здраво тяло.
Веднъж, когато бях на единадесет, моят баща ми каза
намери се жена,за да не бъдеш самотен.
Веднъж, когато бях на единадесет.
Винаги съм имал тази мечта както баща ми.
Започнах да пиша песни, започнах да пиша истории
за славата която винаги ме е прелъстявала.
Защото само тези които съм обичал ще ме познават.
Веднъж, когато бях на двадесет години, историята ми
бе разказана преди сутришното слънце, когато животът бе самотен.
Веднъж, когато бях на двадесет...
Аз виждам само моите цели, не вярвам в провал.
Защото, аз знам, че малките гласове могат да те направят
значителен. Моите приятели са с мен и ако не се видим
преди да замина, се надявам да се видим по-късно.
Веднъж, когато бях на 20 години, моята история беше разказана>
Аз пишех за всичко, което виждах пред мен.
Веднъж, когато бях на 20 години.
Скоро ще бъдем на 30 години, песните ни бяха продадени.
Ние обиколихме света и продължавахме.
Скоро ще бъдем на 30 години.
Продължавам да уча за живота.
Моята жена ми донесе деца, за да им пея всичките си песни
и да им разказвам всичките ми истории.
Повечето от момчетата ми са с мен. Някой още преследват слава.
Някой трябваше да оставя зад мен, братко все още съжалявам.
Скоро ще бъда на 60 години, баща ми изкара 61 помня живота
и тогава твоя живот стана по-добър. Направих го толкова
щастлив когато веднъж му написах писмо. Надявам се децата
ми да ме посещават веднъж, два пъти в месеца.
Скоро ще бъда на 60 години. Ще мисля, че светът е студен?
Или ще имам много деца които да ме топлят.
Скоро ще бъда на 60 години. Скоро ще бъда на 60 години.
Ще мисля. че светът е студен? Или ще имам много деца
които да ме топлят. Скоро ще бъда на 60 години.
Веднъж, когато бях на седем години, моята майка ми каза
Намери си приятели, за да не бъдеш самотен.
Веднъж, когато бях на седем години.
Веднъж, когато бях на седем години.
Докладвай превода
Искам превод Добави превод
jasmine thompson sun goes down бг превод
след 10 години текстантон радичевfifth harmony reflection преводilyoka simply falling преводmetaksi masаксел руди пел песни а четворката къде е тя ще закъснееamalipe tekstwe were born to fly текст песниcarolina de soy luna