Изпрати песен

Linkin ParkWretches and Kings

Категории: рок Език: Английски

Linkin Park - Wretches and Kings Текст


"There’s a time when the operation of the machine becomes so odious,
makes you so sick at heart, that you can’t take part;
you can’t even passively take part, and you’ve got to put your bodies upon the gears
and upon the wheels, upon the levers, upon all the apparatus,
and you’ve got to make it stop." (Mario Savio)
To save face / how low can you go
Talk a lot of game but yet you don’t know
Static on the way / make us all say whoa
The people up top push the people down low
Get down
And obey every word
Steady getting mine if you haven’t yet heard
Wanna take what I got / don’t be absurd
Don’t fight the power / nobody gets hurt
If you haven’t heard yet then I’m letting you know
There ain’t shit we don’t run when the guns unload
And no one make a move unless my people say so
Got everything outta control
Now everybody go
Steel unload / final blow
We the animals take control
Hear us now / clear and true
Wretches and kings we come for you
So keep pace / how slow can you go
Talk a lot of shit and yet you don’t know
Fire on the way / make you all say whoa
The people up top and the people down low
Get down
And I’m running it like that
The front of the attack is exactly where I’m at
Somewhere in between the kick and the hi hat
The pen and the contract
The pitch and the contact
So get with the combat / I’m letting ‘em know
There ain’t shit you can say to make me back down no
So / push the button let the whole thing blow
Spinning everything outta control
Now everybody go
Steel unload / final blow
We the animals take control
Hear us now / clear and true
Wretches and kings we come for you
Steel unload / fire blow
Filthy animals / beat them low
Skin and bone / black and blue
No more this sun shall beat onto you
From the front to the back and the side to side
If you fear what I feel put ‘em up real high
"There’s a time when the operation of the machine becomes so odious,
makes you so sick at heart, that you can’t take part; you can’t even
passively take part, and you’ve got to put your bodies upon the gears and upon the wheels,
upon the levers, upon all the apparatus, and you’ve got to make it stop.
And you’ve got to indicate to the people who run it, to the people who own it,
that unless you’re free, the machine will be prevented from working at all."
Докладвай текста

Linkin Park - Wretches and Kings Превод

Български

"Има моменти, когато работата на машината е толкова мразена,
толкова отвращава сърцето ти, че не можеш да бъдеш част от нея;
не можеш да бъдеш част дори пасивно. И ще трябва да сложите телата си върху зъбите
и върху колелата, върху ръчките, върху всички апарати
и ще трябва да я накарате да спре."
За да запазиш достойнството си, колко ниско можеш да паднеш
Говориш много, но все пак не знаеш
Статичното по пътя ни кара да викнем
Хората от горе бутат хората долу ниско
Наведете се
И се подчинявайте на всяка дума
Постепенно ставате мой, ако още не сте чули
Искам да взема каквото имам, не бъдете абсурдни
Не се борете със силата, никой няма да бъде наранен
Ако още не сте чули, сега ви казвам
Няма нищо, което да не контролиране като оръжията загърмят
Оръжието гърми, последен удар
Ние, животните, взимаме контрола
Чуй ни сега, чистата истина
Негодници и крале, идваме за вас
Така че, дръж темпото, колко бавно можеш да вървиш
Говориш много неща и все пак не знаеш
Огъня по пътя ни кара да викнем
Хората от горе и хората долу ниско
Наведете се
Аз управлявам така
Челото на атаката е точно, където съм аз
Някъде между долния и горния барабан
Химикала и договора
Кабела и контакта
Така че се включи в боя. Ще има кажа, че
Няма нищо, което да кажеш, за да се отдръпна
Така че натисни бутона, нека цялото нещо гръмне
Държа всичко извън контрол
Сега всички давайте
Оръжието гърми, последен удар
Ние, животните, взимаме контрола
Чуй ни сега, чистата истина
Негодници и крале, идваме за вас
Оръжието гърми, огнен удар
Гадни животни, пребити на замята
Кожа и кости, черно и синьо
Слънцето няма повече да бие по теб
От началото до края, и от страна до страна
Ако се плашиш от това, което чувствам - дигни ръцете си
"Има моменти, когато работата на машината е толкова мразена,
толкова отвращава сърцето ти, че не можеш да бъдеш част от нея;
не можеш да бъдеш част дори пасивно. И ще трябва да сложите телата си върху зъбите
и върху колелата, върху ръчките, върху всички апарати и ще трябва да я накарате да спре.
И ще трябва да покажете на хората, които я управляват, тези, които я притежават,
че освен ако сте свободни, машината няма да работи изобщо!
Докладвай превода
Искам превод Добави превод
dua lipa - new rules prevod srpskiсбогом тониstoja lila lila преводvdignat gard textпетък вечерта текстvatra se dize превод текстволим те цеца текстhindi zahra stand up преводмелас и тони стораро текстvessou