Изпрати песен

SabatonPoltava

Категории: метъл , power metal Език: Английски

Sabaton - Poltava Текст


Time has worn the soldiers down
Marched for many miles
In the eastern lands so cursed
Time to make a stand
Tsar has scorched his nation's land
Nothing to be found
Hunger grasp the soliders heart
20 000 men strong
Listen, excuse for a king
Trust me, this fight you can't win
Poltava
Rode to certain death and pain
Poltava
Swedish soldiers met their bane
Poltava
Sacrificed their lives in vain
Poltava
In the shade of morning mist
Advancing on their foe
Bullets break the silent air
Wasted battleplan
Swedish forces stand alone
King has left command
Rule is left to lesser men
Waiting for their chance
Listen, obey my command
Hear me, or die by my hand
Poltava
Rode to certain death and pain
Poltava
Swedish soldiers met their bane
Poltava
Sacrificed their lives in vain
Poltava
Russian armies blocked their way
20 000 lost that day
They bled the ground
Peace they found
There's no sign of victory
King Carolus had to flee
And leave the land
Leave command
Madness, curse your feeble horde
Fear me, or you'll die by my sword
Poltava
Rode to certain death and pain
Poltava
Swedish soldiers met their bane
Poltava
Sacrificed their lives in vain
Poltava
Poltava
Rode to certain death and pain
Poltava
Swedish soldiers met their bane
Poltava
Sacrificed their lives in vain
Poltava
Докладвай текста

Sabaton - Poltava Превод

Български

Времето измори войниците,
Които маршируваха много мили
В източната проклета земя
Сега е моментът да се изправят
Царят обгори земите на нацията си
Нищо не може да се намери
Глад обгръща войнишкото сърце
Цели 20 000 мъже!
Чуй, извинение за краля
Повярвай, тази битка не можеш да я спечелиш
Полтава
Яздят към сигурни болка и смърт
Полтава
Шведските войници се срещнаха с техния унищожител
Полтава
Жертваха живота си напразно
Полтава
В сянката на утринната мъгла
Напредват към врага
Куршуми разцепиха спокойния въздух
Бойния план замина по дяволите
Шведските войници останаха сами
Кралят остави командването
Властват по-низши сега
Които просто чакаха шанса си
Слушай, подчини се на командите ми
Чуй ме, или ще те убия
Полтава
Яздят към сигурни болка и смърт
Полтава
Шведските войници се срещнаха с техния унищожител
Полтава
Жертваха живота си напразно
Полтава
Руската армия блокира пътя им
20 000 паднаха жертва в този ден
Земята се напои с кръвта им
Но намериха мир
Няма и знак от победата
Крал Карл (Каролус) трябваше да избяга
И да остави земята
Да остави командването
Лудост, проклета да е слабата ти орда
Страхувай се от мен, или ще те погубя
Полтава
Яздят към сигурни болка и смърт
Полтава
Шведските войници се срещнаха с техния унищожител
Полтава
Жертваха живота си напразно
Полтава
Полтава
Яздят към сигурни болка и смърт
Полтава
Шведските войници се срещнаха с техния унищожител
Полтава
Жертваха живота си напразно
Полтава
Докладвай превода
Искам превод Добави превод
кирил маричков песниlife after you daughtry префики песниchandelier текстtyga stimulated текст и преводgalena gledam kak si draskal po vratata mieurope - rock the night преводтекст selena gomez fetish (feat. gucci mane)миро като сватбена халкаbrothers in arms text i prevod