Изпрати песен

TINO - Кирил ХаджиевМисъл

TINO - Кирил Хаджиев - Мисъл Текст


Защо, когато сме сами, желаем да сме с някой?
Защо, когато сме с някой, се чувстваме сами?
Не можем ли да си простим?
Не можем ли да си простим?
Защо ли другият в мен е все, където иска?
Не може ли да бъде там, където искам аз?
Дай ми свобода.
Дай ми свобода.
Защо, когато си мечтаеш за всичко на света, нещо в теб те спира, не искаш и това?
Какво изобщо искаш ти?
Какво изобщо искаш ти?
Не знаеш ли, че времето не чака твоите мечти и някой ден ще имаш миг по-малко, за да си простиш?
Моля те, живей.
Моля те, живей.
И всяка мисъл е цял отделен свят и всички мисли са вътре в твоя свят.
Когато мислиш, че не искаш да живееш с тях, остави ги, те не искат да са твоя грях.
И всяка мисъл е цял отделен свят и всички мисли са вътре в твоя свят.
Когато мислиш, че не искаш да живееш с тях, разбери ги, те не искат да са твоя страх.
Твоя страх.
Твоя страх.

Докладвай текста

TINO - Кирил Хаджиев - Мисъл Превод

Български

Why do we want to be with someone when we are alone?
Why do we feel alone when we are with someone?
Can't we forgive ourselves?
Can't we forgive ourselves?
Why is the other one in me wherever he wants?
Can't he be where I want him to be?
Give me freedom.
Give me freedom.
Why does something in you stop you, when you dream of everything in the world, you don't want that either?
What do you want anyway?
What do you want anyway?
Don't you know that time is not waiting for your dreams and one day you will have a moment less to forgive yourself?
Please live.
Please live.
And every thought is a whole separate world, and all thoughts are within your world.
When you think that you don't want to live with them, leave them, they don't want to be your sin.
And every thought is a whole separate world, and all thoughts are within your world.
When you think you don't want to live with them, understand them, they don't want to be your fear.
Your fear.
Your fear.
Докладвай превода
Искам превод Добави превод
sent my angel scorpions текстпесента bad riverпесента анималрумяна отиди си любоваз обичам теб 88 и ванко 1 текстискам да обичам текстsoulja boy and arabcrna lalaoye mi canto преводфсб пак ще се прегърнем