Изпрати песен

David BowieHeroes

Категории: рок Език: Английски

David Bowie - Heroes Текст


I, I will be king
And you, you will be queen
Though nothing will drive them away
We can beat them, just for one day
We can be Heroes, just for one day
And you, you can be mean
And I, I'll drink all the time
'Cause we're lovers, and that is a fact
Yes we're lovers, and that is that
Though nothing, will keep us together
We could steal time,
just for one day
We can be Heroes, for ever and ever
What d'you say?
I, I wish you could swim
Like the dolphins, like dolphins can swim
Though nothing,
nothing will keep us together
We can beat them, for ever and ever
Oh we can be Heroes,
just for one day
I, I will be king
And you, you will be queen
Though nothing will drive them away
We can be Heroes, just for one day
We can be us, just for one day
I, I can remember (I remember)
Standing, by the wall (by the wall)
And the guns shot above our heads
(over our heads)
And we kissed,
as though nothing could fall
(nothing could fall)
And the shame was on the other side
Oh we can beat them, for ever and ever
Then we could be Heroes,
just for one day
We can be Heroes
We can be Heroes
We can be Heroes
Just for one day
We can be Heroes
We're nothing, and nothing will help us
Maybe we're lying,
then you better not stay
But we could be safer,
just for one day
Oh-oh-oh-ohh, oh-oh-oh-ohh,
just for one day
Докладвай текста

David Bowie - Heroes Превод

Български

Аз, аз ще бъда крал
И ти, ти ще бъдеш кралица
Макар нищо да не може да ги прогони
Можем да бъдем герои, само за ден
Можем да бъдем себе си, поне за ден
И ти, ти можеш да бъдеш гадна
И аз, аз ще пия през цялото време
Защото сме любовници и това е факт
Да, любовници сме и това си е това
Макар че нищо няма да ни задържи заедно
Можем да крадем време
само за един ден
Можем да бъдем герои, завинаги и винаги
Какво мислиш?
Иска ми се, иска ми се да можех да плувам
Като делфините, както делфините плуват
Макар нищо,
нищо няма да ни задържи заедно
Можем да ги побеждаваме, завинаги и винаги
О, можем да бъдем герои,
само за ден
Аз, аз ще бъда крал
И ти, ти ще бъдеш кралица
Макар нищо да не може да ги прогони
Можем да бъдем герои, само за ден
Можем да бъдем себе си, поне за ден
Аз, аз мога да си спомня (спомням си)
Как стояхме до стената (до стената)
И пистолетите стреляха над главите ни
(над главите ни)
И ние се целунахме,
като че нищо не може да пропадне
(нищо не може да пропадне)
И срамът беше от другата страна
О, можем да бъдем герои,
само за ден
О, можем да бъдем герои
О, можем да бъдем герои
О, можем да бъдем герои
Само за ден
Можем да бъдем герои
Ние сме нищо, и нищо няма да ни помогне
Може би лъжем,
така че, по-добре не оставай
Но можем бъдем в по-голяма безопасност
само за ден
Oh-oh-oh-ohh, oh-oh-oh-ohh,
само за ден
Докладвай превода
Искам превод Добави превод
one day hero prevod
unmissable преводsfirixa ki elixes на българскичерни диаманти тони сторароenough said преводмилиони моят свят текст zhu morning текст и преводайрън мейдън текстовепревод на текст ligo ligo tha me sinithisisaleksandr rybak. ayiyaymichel telo te dar um beijo