Изпрати песен

K koke и Maverick SabreTurn back

Категории: рок Език: Английски

K koke, Maverick Sabre - Turn back Текст


Maverick Sabre:
I’ve been living this daily
With no peace
No day dreams to save me
Get high cause I want to survive
Wish I could turn back the hands of time
I’ve been living this daily
With no peace
No day dreams to save me
Get high cause I want to survive
Wish I could turn back the hands of time
K Koke:
Born May, 1985
Ten months later my little bro arrived
Raised in a place where is due to survive
My Mummy shot food to put honey in our hive
I could see the hunger in her eyes
I could see that suttem wasn’t right
She taught me how to wrap and shot my first ticket
She told me watch my back and be smart with it
And I wish that I could take you there
To a place that my brain takes me every day
I could smile but it still won’t take the pain away
I could try
But remain in this lonely place
From a child I been raised in this soldier way
Mummy didn’t ramp she called us the Kray’s
No joke she showed us the ways
Maverick Sabre:
I’ve been living this daily
With no peace
No day dreams to save me
Get high cause I want to survive
Wish I could turn back the hands of time
I’ve been living this daily
With no peace
No day dreams to save me
Get high cause I want to survive
Wish I could turn back the hands of time
K Koke:
Mummy couldn’t cope so she turned to drugs
My auntie Tina gave us hope
She was there for us
I was raised on the roads where its rare to trust
And my hearts been broke now I’m scared to love
And I might seem closed till I open up
Feel the weight of the struggle I been holding up
Been betrayed by a cuddle and a heartless hug
I drink pain from a bottle till my heart feels numb
Cause I came from the bottom of this bottle of rum
Ain’t changed from a youngen
I been stuck in the slums
Grey days up in London
Ain’t no summer for us
They tryin to take A
They want my brother in cuffs
And I just came home
This ain’t nothing to us
Like the court don’t know how our sufferer does
This poor home grown
But mums love was enough
So I want to give her more then she has given to us
Maverick Sabre:
I’ve been living this daily
With no peace
No day dreams to save me
Get high cause I want to survive
Wish I could turn back the hands of time
I’ve been living this daily
With no peace
No day dreams to save me
Get high cause I want to survive
Wish I could turn back the hands of time
I don’t want to feel this
I don’t want to see this
I don’t want to hurt no more
I don’t want to be this
I don’t want to feel this
I don’t want to see this
Be somebody
Need to get on up, need to get on up now
I’ve been living this daily
With no peace
No day dreams to save me
Get high cause I want to survive
Wish I could turn back the hands of time
I’ve been living this daily
With no peace
No day dreams to save me
Get high cause I want to survive
Wish I could turn back the hands of time
Докладвай текста

K koke, Maverick Sabre - Turn back Превод

Български

Маверик Сабре:
Живял съм в това ежедневие
без капка мир.
Няма ден в който да не мечтая, да ме спасиш.
Вземи ме високо, защото искам да оцелея.
Искам да мога да отвърна на ръцете на времето.
Живял съм в това ежедневие
без капка мир.
Няма ден в който да не мечтая, да ме спасиш.
Вземи ме високо, защото искам да оцелея.
Искам да мога да отвърна на ръцете на времето.
К Коке:
Роден през май, 1985
Десет месеца по - късно малкият ми брат пристигна.
Израснал на място, където си длъжен да оцелееш.
Мама се лишаваше, за да напълни с мед нашия кошер.
Можех да видя гладът в нейните очи.
Можех да видя, че нищо не е наред.
Тя ме научи как да се застъпвам и снима първият ми билет.
Каза ми да гледам зад гърба си и да бъда умен.
Искам да те заведа на едно място,
където мозъкът ми ме води всеки ден.
Мога да се усмихва, но все още няма да залича болката.
Мога да опитам,
но стоя на това самотно място.
От дете съм бил начуен по този войнишки начин.
Мама не изнудваше, тя ни наричше Kray’s.
Няма шега, тя ни показа пътя.
Маверик Сабре:
Живял съм в това ежедневие
без капка мир.
Няма ден в който да не мечтая, да ме спасиш.
Вземи ме високо, защото искам да оцелея.
Искам да мога да отвърна на ръцете на времето.
Живял съм в това ежедневие
без капка мир.
Няма ден в който да не мечтая, да ме спасиш.
Вземи ме високо, защото искам да оцелея.
Искам да мога да отвърна на ръцете на времето.
К Коке:
Мама не можа да се оправи и се обърна към наркотиците.
Моята леля Тина ин даде надежда.
Тя беше там за нас.
Бях отгледан по пътища, където трудно се доверяваш,
сърцето ми беше разбивано и сега ме е страх да обичам.
И може да изглеждам затворен, докато не се отворя.
Почувствай тежестта на борбата, аз успях.
Докато прегръдката и безсърдечната прегръдка ме предадоха.
Пия болка от бутилка, докато чувствам моето сърце вцепенено.
Защото дойдох от бутилка, от тази бутилка с ром ..
Не се промених от младеж.
Останах в тези бедняшки квартали,
където дните в Лондон са сиви.
Няма лято за нас.
Те се опитват да вземат скъп наркотик,
те искат брат ми в белезници
и аз просто се прибрах вкъщи.
Това не е нищо за нас.
Подобно на съда, не знам какво парви нашия страдалец.
Израснали сме бедно,
но майчината любов беше достатъчна.
Така че искам да и дам повече, от това което тя ни е дала.
Маверик Сабре:
Живял съм в това ежедневие
без капка мир.
Няма ден в който да не мечтая, да ме спасиш.
Вземи ме високо, защото искам да оцелея.
Искам да мога да отвърна на ръцете на времето.
Живял съм в това ежедневие
без капка мир.
Няма ден в който да не мечтая, да ме спасиш.
Вземи ме високо, защото искам да оцелея.
Искам да мога да отвърна на ръцете на времето.
Не искам да чувствам това!
Не искам да виждам това!
Не искам да наранявам повече!
Не искам да бъда ТОВА!
Не искам да чувствам това!
Не искам да виждам това!
Бъди някой ..
Необходимо е да се изкача, нуждая се да се изкача ..
Живял съм в това ежедневие
без капка мир.
Няма ден в който да не мечтая, да ме спасиш.
Вземи ме високо, защото искам да оцелея.
Искам да мога да отвърна на ръцете на времето.
Живял съм в това ежедневие
без капка мир.
Няма ден в който да не мечтая, да ме спасиш.
Вземи ме високо, защото искам да оцелея.
Искам да мога да отвърна на ръцете на времето.
Докладвай превода
Искам превод Добави превод
shakira - chantaje текстplava cigankozhu faded текстbruno mars grenade текстцветелина грахич голадетски лазарски песнипревод на български песента cult of personalityhe loves you преводveche e plateno text open your eyes превод