Изпрати песен

twenty one pilotsStressed Out

Категории: хип-хоп Език: Английски

twenty one pilots - Stressed Out Текст


I wish I found some better sounds no one's ever heard,
I wish I had a better voice that sang some better words,
I wish I found some chords in an order that is new,
I wish I didn't have to rhyme every time I sang,
I was told when I get older all my fears would shrink,
But now I'm insecure and I care what people think.
My name's 'Blurryface' and I care what you think.
My name's 'Blurryface' and I care what you think.
Wish we could turn back time, to the good ol' days,
When our momma sang us to sleep but now we're stressed out.
Wish we could turn back time, to the good ol' days,
When our momma sang us to sleep but now we're stressed out.
We're stressed out.
Sometimes a certain smell will take me back to when I was young,
How come I'm never able to identify where it's coming from,
I'd make a candle out of it if I ever found it,
Try to sell it, never sell out of it, I'd probably only sell one,
It'd be to my brother, 'cause we have the same nose,
Same clothes homegrown a stone's throw from a creek we used to roam,
But it would remind us of when nothing really mattered,
Out of student loans and treehouse homes we all would take the latter.
My name's 'Blurryface' and I care what you think.
My name's 'Blurryface' and I care what you think.
Wish we could turn back time, to the good ol' days,
When our momma sang us to sleep but now we're stressed out.
Wish we could turn back time, to the good ol' days,
When our momma sang us to sleep but now we're stressed out.
We used to play pretend, give each other different names,
We would build a rocket ship and then we'd fly it far away,
Used to dream of outer space but now they're laughing at our face,
Saying, "Wake up, you need to make money."
Yo.
We used to play pretend, give each other different names,
We would build a rocket ship and then we'd fly it far away,
Used to dream of outer space but now they're laughing at our face,
Saying, "Wake up, you need to make money."
Yo.
Wish we could turn back time, to the good ol' days,
When our momma sang us to sleep but now we're stressed out.
Wish we could turn back time, to the good ol' days,
When our momma sang us to sleep but now we're stressed out.
Used to play pretend, used to play pretend, bunny
We used to play pretend, wake up, you need the money
Used to play pretend, used to play pretend, bunny
We used to play pretend, wake up, you need the money
We used to play pretend, give each other different names,
We would build a rocket ship and then we'd fly it far away,
Used to dream of outer space but now they're laughing at our face,
Saying, "Wake up, you need to make money."
Yo.
Докладвай текста

twenty one pilots - Stressed Out Превод

Български

Иска ми се да можех да намеря по-добро звучене, което никой не е чувал,
Иска ми се да имах по-хубав глас, пеещ по-хубави думи,
Иска ми се да можех да подредя акордите по нов начин,
Иска ми се да не трябваше всеки път когато пея да е в рими,
Казваха ми, че когато порастна всичките ми страхове ще се свият,
Но сега гсъм несигурен и ме интересува какво мислят хората.
Казвам се Blurryface и ме интересува какво мислиш.
Казвам се Blurryface и ме интересува какво мислиш.
Иска ми се да можехме да върнем времето до добрите стари дни,
Когато майка ни ни пееше, когато си лягахме, но сега сме стресирани.
Иска ми се да можехме да върнем времето до добрите стари дни,
Когато майка ни ни пееше, когато си лягахме, но сега сме стресирани.
Стресирани сме
Понякога определена миризма ме връща назад до когато бях млад,
Как така никога не съм способен да разбера от къде идва,
Бих направил свещ от нея, ако някога я намеря
Ще се опитам да я продам, но никога да печеля от нея, вероятно бих продал само една.
Би било на брат ми, защото имаме еднакви носове,
Еднакви дрехи, доморасли на един хвърлей от рекичка, която преброждахме,
Но ще ни напомни за когато нищо нямаше значение,
От студентски заеми и живеене в къщи на дървета, всички бих ме избрали второто.
Казвам се Blurryface и ме интересува какво мислиш.
Казвам се Blurryface и ме интересува какво мислиш.
Иска ми се да можехме да върнем времето до добрите стари дни,
Когато майка ни ни пееше, когато си лягахме, но сега сме стресирани.
Иска ми се да можехме да върнем времето до добрите стари дни,
Когато майка ни ни пееше, когато си лягахме, но сега сме стресирани.
Преди си играхме на преструване, давахме си различни нови имена,
Строяхме ракета и я изстрелвахме на далеч,
Мечтахме за открития космос, но сега те се смеят в лицата ни,
Казвайки, "Събуди се, трябва да правиш пари."
Йо.
Иска ми се да можехме да върнем времето до добрите стари дни,
Когато майка ни ни пееше, когато си лягахме, но сега сме стресирани.
Иска ми се да можехме да върнем времето до добрите стари дни,
Когато майка ни ни пееше, когато си лягахме, но сега сме стресирани.
Преди си играехме на преструване, преди си играехме на преструване, зайче
Преди си играехме на преструване, събуди се, трябва да правиш пари
Преди си играехме на преструване, преди си играехме на преструване, зайче
Преди си играехме на преструване, събуди се, трябва да правиш пари
Преди си играхме на преструване, давахме си различни нови имена,
Строяхме ракета и я изстрелвахме на далеч,
Мечтахме за открития космос, но сега те се смеят в лицата ни,
Казвайки, "Събуди се, трябва да правиш пари."
Йо.
Докладвай превода
Искам превод Добави превод
stressed out prevod
twenty one pilots: stressed outprevod

stressed oout превод

akon ghetto преводимам любав али коме да я дам преводрени мерцедес преводrise against drones previsda me je ona volela превод на песентание с марсо текстове2 phones текстпреслава стари песни текстbisko pesniakon ,sucker for love