Изпрати песен

F.O. и PeevaЛичната

F.O., Peeva - Личната Текст


F.O.:
Да заблестя.. ама мои да са лъчите, да ме следят..
но само твои да са очите, седя, мълча…
и сякаш времето мълчи с мен, да залича..
не мога всеки спомен писмен,
за кой ли път…
Завистта души душите, ще има път,
докато муза звучи в ушите,
насам – натам.. някак си ме водят дните
и не знам, дали ме следваш по петите,
но съм там, където няма победител,
ако утрото се ражда, то нощта му е родител.
Аз оставам, за тебе само глас в мелодия,
признавам, не виждам драма, а пародия –
през рамо, да виждам хиляди, да водя,
ако трябва да се моля, нека е по моя воля.
Peeva:
Сега разбрах, само в теб намирам смисъл –
не ме е страх, защото ти си всяка мисъл –
последен грях, грехът без който трудно дишам,
нима живях.. преди да знам, че там те има.
И затова, нямам нужда от причина любовта –
със твойто име я наричам, обещавам –
и нека е категорично, всяка твоя болка,
радост да приемам твърде лично, аз..
ти се кълна във тези думи, този глас,
е само поглед помежду ни, само нас…
да помня дълго тези струни,
щом сърцето ти ме чува, и аз не мисля със ума ми…
F.O.:
Оставам сам, но само ако ти го искаш,
не ме е срам.. да ти призная, че не искам
глух и ням.. когато ти не си наблизко,
защото знам..
и от последния си дъх на теб ще дам,
за да може да ме има, ти си там..
живота си до края ти го подарявам,
има Господ, щом реши да те познавам.
Peeva:
Моят свят няма цвят без теб,
първи си, дори отзад напред,
музата на всеки мой куплет,
искам те сега, между преди и след. /х2/
F.O.:
И ако те сънувам, никога не ме буди,
и ако трябва да съм буден, нека е когато ти..
даже сянката ми се нуждае от теб, да съществува,
защото ти си слънцето, от което тя се срамува.
Peeva:
Да ми махнат пеперудите в стомаха – не успяха.
F.O.:
Очите гледат все към теб, откакто те видяха.
Peeva:
Малко смахнат, според другите, но това е техен грях.
F.O.:
Нека ние да сме лудите,
живот, сълза и смях.
Докладвай текста

F.O., Peeva - Intimate (song) Превод

Английски

(He sings)
To shine, and only with my own flares,
to follow me but your eyes alone, I sit, I am quiet
and as if the time is also silent with me,
to obliterate..I can not each of the written memories,
so many times ...(I tried)
The envy suffocates the soul,
there is a way forward, until the Muse sings in my ears
here - there... somehow the days(time) lead me
and I don't know, whether you follow me closely.
but I am there, where there is no winner,
if the morning is born, then the night must be it's parent (creator).
I remain for you, only a voice in the melody,
I admit, I don't see a drama, but parody -
over my shoulder I see thousands of them, to lead,
if I need I will beg, but let it be on my own will.

(She sings)
Now I understand, I find the meaning only in you -
I have no fear, because you are every thought -
the last sin, the one without which I cannot breath,
did I really live before... without knowing that you exist.
That is why, I don't need to reason
Love - is what I call your name,
I promise and it is unconditional, each of your pain,
happiness, I accept very personal (as my own), I ...
swear in those words, in this voice,
(the voice/singing) is the gaze between us, only between us
to remember long those strings (their music),
when your heart hears me(feels me), then I don't think with my mind anymore...

(He sings)
I stay alone, but only if you want it
I am not ashamed...to admit that I do not want it
deaf and mute...when you are not around
because I know..
I will share my least breath with you
so that I can be(exist), and you are there
my life, I give you to the last moment,
God must exist, to decide that I should have known/met you

(She sings)
There are no colours in my world without you there
you are the first, counting backwards also
(you are) the muse of each of my couplets
I want you now, between before and after

(He sings)
When I dream about you, do not wake me up
and if I need to be awake, only when you are too
even my shade needs you, to exist
because you are the sun, from which it is ashamed of

(She sings)
To remove the butterflies from my stomach, they did not succeed

(He sings)
My eyes look(follow) you since I saw you

(She sings)
(You are) A bit crazy, according to the others, but this is their sin

(He sings)
Let us be the crazy ones
life,(composed of) tears and laugh

Добавен от Viktor Antonov  на 19 декември, 2019, 13:26

Докладвай превода
Искам превод Добави превод
lichnata text
хот дог преводslipknot people shit текст преводпада звезда преслава текстnicki minaj swalla превод bgsoulja boy she blowing me kissesтимати мага текстlittle devil преводthe granberries drims prevodбаща ми е кондуктор текстe type angels crying превод