Изпрати песен

HozierWork Song

Категории: рок , soul Език: Английски

Hozier - Work Song Текст


Boys workin' on empty
Is that the kinda way to face the burning heat?
I just think about my baby
I'm so full of love I could barely eat
There's nothing sweeter than my baby
I'd never want once from the cherry tree
'Cause my baby's sweet as can be
She give me toothaches just from kissin' me
When, my, time comes around
Lay me gently in the cold dark earth
No grave can hold my body down
I'll crawl home to her
That's when my baby found me
I was three days on a drunken sin
I woke with her walls around me
Nothin' in her room but an empty crib
And I was burnin' up a fever
I didn't care much how long I lived
But I swear I thought I dreamed her
She never asked me once about the wrong I did
When, my, time comes around
Lay me gently in the cold dark earth
No grave can hold my body down
I'll crawl home to her
When, my, time comes around
Lay me gently in the cold dark earth
No grave can hold my body down
I'll crawl home to her
My baby never fret none
About what my hands and my body done
If the Lord don't forgive me
I'd still have my baby and my babe would have me
When I was kissing on my baby
And she put her love down soft and sweet
In the lowland plot I was free
Heaven and hell were words to me
When, my, time comes around
Lay me gently in the cold dark earth
No grave can hold my body down
I'll crawl home to her
When, my, time comes around
Lay me gently in the cold dark earth
No grave can hold my body down
I'll crawl home to her
Докладвай текста

Hozier - Work Song Превод

Български

Момчета, работещи напразно
Това ли е начина да посрещнеш горящата топлина?
Просто мисля за моята скъпа
Толкова съм пълен с любов, че едва успявам да ям
Няма нищо по-сладко от моята скъпа
Никога не бих пожелал да посегна към черешовото дърво
Защото моята скъпа е колкото възможно по-сладка
Дава ми зъбобол само като ме целуне
Когато времето ми дойде
Сложи ме нежно в студената тъмна земя
Няма гроб способен да задържи тялото ми
Ще изпълза вкъщи при нея
Това е за когато моята скъпа ме намери
Бях на тридневен пиян грях
Събудих се със стените й около мен
Нищо в стаята й, освен празна кушарка
И аз бях в разгара на треска
Не ме интересуваше колко дълго щях да живея
Но, кълна се, мислих си, че съм я сънувал
Никога не ме попита и веднъж за грешното, извършено от мен
Когато времето ми дойде
Сложи ме нежно в студената тъмна земя
Няма гроб способен да задържи тялото ми
Ще изпълза вкъщи при нея
Когато времето ми дойде
Сложи ме нежно в студената тъмна земя
Няма гроб способен да задържи тялото ми
Ще изпълза вкъщи при нея
Моята скъпа никога не се измъчваше
За нищо, което ръцете и тялото ми извършиха
Ако Бог не ми прости
Все още бих имал моята скъпа и моята мила би имала мен
Когато целувах моята скъпа
И тя оставяше любовта си меко и сладко
В низината бях свободен
Рай и ад бяха просто думи за мен
Когато времето ми дойде
Сложи ме нежно в студената тъмна земя
Няма гроб способен да задържи тялото ми
Ще изпълза вкъщи при нея
Когато времето ми дойде
Сложи ме нежно в студената тъмна земя
Няма гроб способен да задържи тялото ми
Ще изпълза вкъщи при нея
Докладвай превода
Искам превод Добави превод
hozier work song превод
just another day преводdesi slsva pesenta izneverikristina si хочуprevod pjesme touch little mixискам текста на моето бебеdepeche mode where's the revolution преводbeyonce love drought преводkat deluna prevodi2pac pain текстпревод на stitches